A meghirdetett pályázat a közoktatásban, illetve a felsőoktatásban tanuló, a tudomány művelése iránt elkötelezett és meghatározott témában elmélyedni képes tehetséges tanulók és hallgatók támogatását és munkájuk elismerését szolgálja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázattal elő kívánja segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor a tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.

A pályázat beküldésének határideje: 2012. október 19.

 

Pályázók köre

Pályázhatnak a 2011/2012. tanévben hazai középiskolák nappali tagozatos képzésének utolsó három évfolyamán tanuló diákok, továbbá a hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos magyar állampolgárságú hallgatói. Pályázhatnak továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban részt vevő 10-12. évfolyamos tanulók, valamint a 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló, a felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező beiratkozott hallgatók a képzés nyelvétől függetlenül.

 

2012. évi pályázat témáját Perczel András a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a 2011. évi Bolyai Díj kitüntetettje határozza meg.

 

Téma

„Szerkezet és dinamika a molekuláris, szupramolekuláris, élő és közösségi rendszerekben”

Az emberi közösségektől a molekuláris rendszerekig számos példa és eset azonosítható, ahol a stabilitást és vázat adó struktúra mellett, ugyanilyen fontos szerepet tölt be a belső dinamika és mozgás. Bármely valós vagy a fantázia szülötte rendszer végiggondolása és megfogalmazása megfelel a pályázati kiírásnak, ha a pályázó be tudja mutatni a választott rendszerre jellemző szerkezet és dinamika összekapcsoltságát, s ha mindezt újszerűen és komplex módon tudja tárgyalni a rendszer léte, funkciója és fejlődése szempontjából.

Mottó: „Ami mennyiségileg hiányzott belőle, valószínűleg pótolta dinamikával – fejezte be Hans Castorp.” Thomas Mann a Varázshegy

 

A pályázat terjedelme

Irodalomjegyzék nélkül legalább 40, legfeljebb 70 gépelt oldal (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-szeres sortávolság). A pályázathoz csatolható az adatokat bemutató táblázat, fotó, CD, DVD.

 

A pályázat beküldésének határideje: 2012. október 19. (péntek) (postabélyegző kelte).

Cím: Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatás Irányítási Főosztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Ifjúsági Bolyai Pályázat”.

A pályázatot három nyomtatott példányban és egy példányban CD-n kell beküldeni.

Kérjük, ne felejtse el mellékelni a kitöltött pályázati adatlapot!

 

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat díjazása

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájának nyertese bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá a Bolyai-díjas tudós szakmai irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt bruttó 500 ezer Ft pénzjutalomban részesül, továbbá az általa megnevezett egyetem téma szerinti doktori iskolájában államilag finanszírozott doktori képzésben való részvételre jogosult. A győztes hallgató a Bolyai-díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját.

Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül. A két felkészítő tanár a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt pedig bruttó 500 ezer Ft.

A pályamunkák értékelését bírálóbizottság végzi, melynek tagjait a hazai tudományos élet neves személyiségei közül a Nemzeti Erőforrás Miniszter kéri fel, tagjai között helyet kapnak a kiválasztott téma szakértői is.

A benyújtott pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek elbírálásra:

– az elért kutatási eredmény tudományos értéke,

– az elért kutatási eredmény újszerűsége,

– az adatgyűjtés eredményessége, alapossága,

– az alkalmazott eljárás ötletessége, gyakorlatiassága, leleményessége, módszertani eredetisége,

– az eredmények érthető, tömör, világos ismertetése,

– a pályamunka esztétikai értéke.

A bírálóbizottság tagjai egyenként értékelik a pályázatokat, és 2012 novemberében nyilvános beszélgetésre (a pályamunka megvédésére) hívják meg a legreményteljesebb pályázatok készítőit. Különösen indokolt esetben a bizottság a díjat megosztva is kiadhatja.

Az ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja 2012. december.

A pályázat elkészítéséhez minden segédeszköz használható.

A pályázóknak további segítséget nyújt a Kutató Diákok Országos Szövetségének „Kutatási lehetőségek középiskolásoknak” című kiadványa is, amely tartalmazza az akadémikus mentorok névsorát, valamint a hazai felsőoktatásban dolgozó, a kutatásra vállalkozó középiskolások támogatását segítő oktatók névsorát. A kiadvány elektronikus változata az alábbi honlapon érhető el: www.kutdiak.hu.

A pályázatról további információ kérhető az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatás Irányítási Főosztályán. (telefon: 06-1-795-4380).