Utazás a koponyánk körül - verseny középiskolai diákoknakSzereted a biológiát, és szívesen kalandoznál az emberi agy körül?
Szeretnéd megtapasztalni, milyen érzés tudós előadónak, tanárnak lenni?
Itt a lehetőség, hogy megmutasd, milyennek képzelsz egy izgalmas biológiaórát!

A Magyar Tudományos Akadémia Utazás a koponyánk körül címmel középiskolai versenyt hirdet Szentágothai János emlékére

A pályaműveket 2012. október 12-ig kell postára adni

100 éve született Szentágothai János világhírű magyar agykutató, a modern neuroanatómia megteremtője. Tudományos munkájának, emberi nagyságának elismerésére az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) az ő emlékének ajánlotta az idei évet.

Szentágothai János kiváló kutató és nagyszerű tanár volt, aki nemcsak ismerte, hanem át is tudta adni az agy működésének titkait lelkes diákjainak. Neki köszönhetően számos fiatal választotta a tudósi pályát és vált professzora nyomdokain neves agykutatóvá. Generációk tanultak abból az anatómiai atlaszból, amelyet Szentágothai János tervezett, írt és rajzaival maga illusztrált. Sokan ismerkedtek meg a legfontosabb kutatásokkal azokból a televízió-műsorokból, amelyeket ő vezetett nagy sikerrel. Előadásairól a legnagyobb elismeréssel beszélnek mindazok, akik hallgathatták, mert ezekben a páratlan tudás mellett kutatási területének és hallgatóságának szeretete is megnyilvánult. Emlékezetes kutatói-tanári pályája példa mindazok előtt, akik egyre többet szeretnének tudni, és ebből egyre többet szeretnének átadni.

A 11. és 12. osztályos középiskolások számára meghirdetett versenyünk célja, hogy a tudásátadás leghitelesebb és leghatásosabb módjaival, a tudományos felkészülés kitartó munkájával és a tudós előadás-tanítás örömével találkozhassanak a diákok a Magyar Tudományos Akadémián. A verseny győztese rendhagyó biológiaórát tarthat az emberi agy rejtelmeiről az Akadémia székházában, a 2012 novemberében megrendezendő Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében.

A verseny témája:
– A versenyben elkészítendő pályamunka fő témája az agyi folyamatok bármelyike lehet.
– A pályaműnek a középiskolai biológiai tanulmányokhoz kell kapcsolódnia úgy, hogy tartalmazza a választott témával kapcsolatos iskolai tananyagot, ám bővítse, színesítse, érthetőbbé, könnyebben befogadhatóvá tegye azt, és továbbgondolásra ösztönözze a diáktársakat.
– Az óra minimum 20 és maximum 25 perces lehet.
– A pályaművek tartalma:
– tématerv: 1500-2000 karakterben (szóközzel együtt) az óra témájának leírása, az órán használatos eszközök ismertetése, más tantárgyi ismerethez, tudományterülethez való kapcsolódási pontok bemutatása;
– a szemléltető eszközökről készült videó vagy képfelvételek, ppt prezentáció, postán elküldhető rajz, plakát vagy az arról készült fotó honlapra feltöltve vagy CD-re, illetve DVD-re írva.
– A pályázatra 11. és 12 osztályos diákok egyénileg nevezhetnek be, az óra megtartásába két további diáktárs bevonható.
– A pályaművet annak a középiskolának kell beküldenie, amelynek beiratkozott tanulója a pályázó. Azonos iskolából indulni szándékozó több pályázó esetén a nyertesek személyéről az iskolában rendezett házi versenyen kell dönteni.

Egy középiskola maximum három pályaművet nevezhet be. A beküldés postai úton történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell
– a középiskola igazgatójának a nevezést szolgáló kísérőlevelét, amely egyben tájékoztatást ad az iskolai házi versenyről (amennyiben volt ilyen) és a jelentkezők számáról,
– a pályamunkát/pályamunkákat (kinyomtatva, 2 példányban), amely/amelyek az óravázlatból és a prezentáció illusztrációkkal ellátott tervéből áll/állnak,
– a kitöltött adatlapot

Díjazás
A zsűri az általa legjobbnak tartott előadások nyomán az első három helyezettet díjazza. A pályázatok bírálatára felkért zsűri három tanulót (és segítőtársakat) hív be személyes meghallgatásra, akik a zsűri tagjai és a diákokat elkísérő osztálytársak előtt tartanak majd előadást.

Ezt követően az I. helyezett előadást tart egy, a középiskolai tanárokkal és tudósokkal bővített közönség előtt a Magyar Tudomány Ünnepe Tanárok az Akadémián programjának keretében, az MTA Székházában. Az első három helyezettet, felkészítő tanárukat és osztálytársaikat a Magyar Tudományos Akadémia egy napra vendégül látja. Mindhárom díjazottal interjú készül az Akadémia honlapján, a pályaművek megjelennek az Élet és Tudomány folyóiratban.
A nyertes pályázók osztálytársaikkal együtt látogatást tehetnek az MTA egyik, általuk kiválasztott kutatóintézetében.

A pályázatokat értékelő zsűri tagjai
Elnök: Csépe Valéria főtitkárhelyettes, az MTA levelező tagja
Tagok: Csermely Péter, az MTA doktora
Falus András, az MTA rendes tagja
Freund Tamás, az MTA rendes tagja
Hámori József, az MTA rendes tagja
Tamás Gábor, az MTA doktora
Aczél Petra, kommunikáció-kutató
Gózon Ákos, főszerkesztő
Nagyné Horváth Emília, közoktatási szakértő

Beküldési információk
Regisztrációs határidő a www.mta.hu/tudomanyunnep oldalon 2012. július 1-jétől október 1-jéig.
A pályaműveket 2012. október 12-én éjfélig kell postára adni, illetve feltölteni a www.mta.hu/tudomanyunnep aloldalra (2012. július 1-től). A boríték címzése:

„Utazás a koponyánk körül”
Magyar Tudományos Akadémia
Kommunikációs Főosztály
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
További információ:
www.mta.hu/tudomanyunnep
www.mta.hu/szentagothai
e-mail: tudomanyunnep@titkarsag.mta.hu

Pályázati adatlap

 

{module Forrás: sff}