A Nestlé NUTRIKID program idén is arra buzdítja a diákokat, hogy alkossanak az egészséges életmód jegyében. A diákokat ezúttal arra kérjük, hogy keressenek választ egy általuk megfogalmazott problémára kreatív formában: kisfilm vagy képregény készítésével.

 

A leadási határidő 2012. október 26.

A pályázat tárgya

A Nestlé NUTRIKID egészséges életmódot oktató program keretein belül pályázatot hirdetünk általános iskolás korú gyerekek számára. Első lépésként a diákoknak meg kell határozniuk egy problémát, ami nehézséget okoz számukra az egészséges életmód terén. A megfogalmazott probléma lehet bármi, ami foglalkoztatja a nebulókat: pl. kevés mozgás, állandó nassolás, sok számítógépezés. Olyan képregényt vagy rövidfilmet várunk a diákcsapatoktól, amiben egy – akár a föntiekben fel nem sorolt – problémára vagy problémakörre keresnek választ az egészséges életmóddal kapcsolatban. A megoldás lehet ideális napirend, párbeszéd, élethelyzet vagy akár kampány is. Egy a lényeg: mutassanak pozitív példát.

A pályázás menete

1. Csapatalakítás és online regisztráció
2. Kérdőív kitöltés
3. Kreatív munka
4. Pályázat feltöltés
5. Előválogatás és szavazás

1. Csapatalakítás és regisztráció
Arra kérjük az iskola pedagógusait, védőnőit, hogy buzdítsák a gyerekeket a pályázatban való részvételre, alkossanak 2-5 fős csapatokat és válasszanak egy csapatnevet. A pályázatban való részvételhez a csapatot segítő pedagógusnak vagy védőnőnek saját és az iskola neve, az iskola címe, valamint egy jelszó megadásával regisztrálnia kell a www.nutrikid.hu/tanar-regisztracio oldalon. A sikeres regisztrációról egy aktiváló linket tartalmazó e-mail érkezik a regisztráció során megadott e-mail címre. A regisztráció aktiválása után csapatnév megadásával lehet csapatokat létrehozni a www.nutrikid.hu/tanar/belepes oldalon.

2. Kérdőív kitöltés
Rövid kérdőívünk kitöltésével a csapatok már a kreatív alkotófolyamat megkezdése előtt növelhetik nyerési esélyeiket. A kérdőívet a csapat létrehozásakor megadott csapatnév begépelésével tudják kitölteni a diákok a www.nutrikid.hu/iskolai-kerdoiv oldalon. A kérdőívet nemcsak a csapattagok tölthetik ki, hanem – a csapatnév beírásával – bármely általános iskolás gyerek, aki a csapatnak szurkol. Minden kitöltés szavazatként íródik jóvá a készülő pályamunkákra.

3. Kreatív munka
A regisztráció után a kérdőívek kitöltésével párhuzamosan elkezdődhet a kreatív munka. A 2-5 fős diákcsapatok maguk dönthetik el, hogy képregényt rajzolnak, vagy kisfilmet forgatnak.

Különdíj
A csapatok különdíjért megörökíthetik az alkotási folyamatot is. Olyan fotókat várunk a diákoktól, amelyben megörökítik, ahogyan a csapat a képregényen/kisfilmen dolgozik, és ahogyan az osztály a NUTRIKIDŸ-et tanulja. A legjobb fotót beküldő csapat különdíjat kap. A legjobb fotót a szakmai zsűri választja ki, akként, hogy tartaléknyertesként 2 darab fotót választ ki.

A különdíjért pályázó csapat a fotók feltöltésével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a képeiket a Nestlé Hungária Kft. bármikor felhasználja a program bemutatása céljából további külön díjazás nélkül.

Technikai elvárások
Rövidfilm kategória:
– felbontás: bármilyen (készülhet telefonnal is)
– formátum: mp4 vagy avi vagy mpeg vagy wmv
– terjedelem: max. 3-5 perc
Képregény kategória:
– formátum: word vagy pdf
– terjedelem: max. 2 szkennelt oldal (jól látható képekkel, olvasható feliratokkal)
– egy oldalon bármennyi képregénykocka elhelyezhető
Kép (különdíjért):
– méret: min. 1 MB
– formátum: jpg
A Szervező fenntartja a jogot a fenti alakisági előírásoknak, illetve a pályázat tárgyának meg nem felelő pályázat visszautasítására.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, a Nestlé arculatával össze nem egyeztethető illetve a pályázati kiírás témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó pályázatokat, illetve ezek beküldőjét a NUTRIKID pályázatból külön értesítés nélkül kizárja.

Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a pályázatok feltöltése szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai probléma miatt nem lenne sikeres, illetve, ha a rendszer túlterheltsége, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a pályázatok feltöltése késedelmet szenved. Szervező kizárja továbbá a felelősségét arra az esetre is, amennyiben a pályázót vagy a pályázati anyag készítőit, a pályázat tárgyát képező szellemi alkotás www.nutrikid.hu oldalról történő, harmadik személy általi letöltése következtében érné kár.

4. Pályázat feltöltés
A kreatív anyagok leadása online feltöltéssel történik a www.nutrikid.hu/palyazatok oldalon. A pályázatokat minden esetben kizárólag a csapatot regisztráló és segítő pedagógusok vagy védőnők tölthetik fel a megadott weboldalra a regisztrációkor megadott e-mail cím és jelszó megadásával. A leadási határidő 2012. október 26. éjfél. Az a 3 segítő tanár, vagy védőnő aki a legtöbb pályázatot tölti fel a megadott határideig 10 000 Ft értékű könyvvásárlási utalvány kap. Amennyiben a nyertes tanár vagy védőnő bármely oknál fogva a játékból kizárásra kerül, úgy a sorban őt követő legtöbb pályázatot feltöltő, mint tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. E körben a Szervező nyereményenként 2-2 darab tartaléknyertest határoz meg.

5. Előválogatás és szavazás
A feltöltött rövidfilmek, képregények, fotók Szervező általi technikai elvárásoknak és részvételi feltételeknek való megfelelőségére kiterjedő elbírálására a feltöltést követő 24 órán belül kerül sor. A Szervező a pályázatokat csak az ellenőrzést követően, annak eredménye függvényében terjeszti a szakmai zsűri elé.

A szakmai zsűri kategóriánként (rövidfilm és képregény) 10 pályázatot választ ki további megmérettetés céljából. A döntőbe kerülő 10-10 pályázatra ezután online lehet szavazni a www.nutrikid.hu/szavazas oldalon. Kategóriánként az első három legtöbb szavazatot kapó csapat nyer. A zsűri döntését követően e-mailben tájékoztatunk minden pályázót a zsűri döntéséről és a szavazás időpontjáról. Amennyiben egy nyertes csapat bármely oknál fogva a játékból kizárásra kerül, úgy a sorban őt követő legtöbb szavazatot kapó csapat, mint tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. E körben a Szervező nyereményenként 2-2 darab tartaléknyertest határoz meg.
Figyelem! Míg a kérdőívet csak a csapat tagjai és az őket támogató általános iskolás diákok tölthetik ki, addig a csapatnév ismeretével barátok, szülők, családtagok és ismerősök is szavazhatnak a legjobb 10-be jutott pályázatotokra.
A kérdőív kitöltésével generált szavazatok akkor sem vesznek el, ha a csapat nem jutna be az első tízbe, hiszen a top 3 legtöbb kérdőívet kitöltő csapat (a zsűri által ki nem választott csapatok közül) 50 ezer Ft értékű sportszerutalványt (Vigaszdíj) nyer. Amennyiben egy nyertes csapat bármely oknál fogva a játékból kizárásra kerül, úgy a sorban őt követő legtöbb kérdőívet kitöltő csapat, mint tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. E körben a Szervező nyereményenként 2-2 darab tartaléknyertest határoz meg.

Nyeremények kategóriánként

– 1. díj: 150 ezer Ft
– 2. díj 100 ezer Ft
– 3. díj 50 ezer Ft
Különdíj: 50 ezer Ft
Vigaszdíj: 50 ezer Ft értékű sportszerutalvány
Segítői díj: 10 ezer Ft értékű könyvvásárlási utalvány
A fenti pénzösszegeket a nyertes intézmények alapítványai kapják, és szabadon használhatják fel arra a célra, hogy, egészségesebbé tegyék az iskolai napokat (pl. palánta, sportszer, tankonyhai eszköz vásárlásával).

Zsűritagok

– Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke
– dr. Simich Rita, az Országos Egészségfejlesztési Intézet osztályvezetője
– Tari Annamária, pszichológus
– Mihály Tekla, a Nestlé dietetikusa

Játékszabály és részvételi feltételek

A pályázat benyújtásával a pályázó csapat(ok) kijelenti(k) és szavatoljá(k), hogy ő(k) a pályamunka kizárólagos szerzője/(szerzői), a pályamunka saját, eredeti szellemi alkotása/(alkotásuk), annak közlési jogát sem részben sem egészben nem ruháztá(k) át harmadik félre. A pályázat időtartama: a pályázat 2012. szeptember 12. szerda 08 óra 00 perc 00 másodperctől 2012. október 26. éjfélig tart. Az az előtt, vagy az után érkező pályázatokat, és kérdőív kitöltéseket nem áll módunkban elfogadni.

Bármely nyertesség esetén amennyiben a nyertes csapatokat segítő tanár vagy védőnő (továbbiakban Segítő) nem érhető el a regisztrációkor megadott e-mail címen, vagy telefonszámon, akkor a Szervező a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény átszáll a tartaléknyertesre.

Szervező a Segítő által a regisztráció során megadott adatok valóságtartalmát a Segítővel való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

A Szervező postai úton juttatja el a nyertes Segítőknek a Vigaszdíjat és a Segítői díjat a Segítő által a regisztrációkor megadott magyarországi címre. A nyertes Segítő köteles a nyeremény átvétele során a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Segítő, vagy intézmény nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény miatt Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, az a terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A nyeremény első kézbesítésével összefüggő költségeket a Szervező viseli.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Pályázatban való részvétel – kapcsolódó így különösen, de nem kizárólagosan – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok feltöltése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A pénznyeremény, valamint a könyvutalvány, sportszerutalvány másra át nem ruházhatóak és az utalvány készpénzre nem váltható. A Nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Fődíj átvételének helyszínére való utazás költségei) a Pályázót terhelik.

A Szervező a sorsolás eredményét, a nyertesek névsorát a www.nutrikid.hu weboldalon hozza nyilvánosságra az egyes sorsolásokat követő 30 munkanapon belül, továbbá a 06-40-214-200 telefonszámon nyújt tájékoztatást. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázó intézmény neve és címe (csak település megjelölésével), valamint a csapat neve jelenik meg.

A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Pályázatot, amely esetén a beküldő Pályázó részére a Nyereményeket azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett csapatnév, illetve a regisztrációkor megadott adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi (*-gal jelölt), illetve alaki (**-gal jelölt) feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult továbbá a Nyeremények átadásáig kizárni a Játékból annak a Pályázó intézménynek valamennyi Pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni, valamint a Játék céljával ellentétes módon, a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg pályázni. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a nyereményjáték megvalósításában résztvevő személyeknek okoztak.

A Szervező a fentiek szerint tudja biztosítani a Nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor a nyertes intézmény, illetve Segítő köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen.

Az adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos Pályázatának elküldésével tudomásul veszi, és feltétel nélkül, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
– az iskola, tanár/védőnő nevét és az iskola nevét és címét (kizárólag a település nevének feltüntetésével) és a csapat nevét a Szervező a nyertes lista kommunikálása során közzé tegye, illetve a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;
– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék megvalósítása során felhasználja.
– tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.
A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Szervező jogosult kizárni a Pályázatból azt a csapatot, tanárt vagy védőnőt, aki a Pályázatban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Pályázat során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot szüneteltesse, vagy törölje.

A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény kézbesítésének a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, valamint a postai kézbesítés késedelméért vagy elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények tekintetében felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

A Segítő tanár vagy védőnő a csapata(i) pályázatának feltöltésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért, illetve hibás kézbesítésért a Szervező nem vállal felelősséget.

Amennyiben a nyertes Pályázó a postai úton megküldött nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A Játékról információk megtalálhatók a www.nutrikid.hu internet címen, továbbá információk kérhetők a Nestlé Hungária Kft. Fogyasztói Szolgálatának 06-40-214-200 helyi tarifával hívható telefonszámán. A részletes Játékszabályzat a www.nutrikid.hu internet címen érhető el.

A Segítő tanár vagy védőnő a csapata(i) pályázatának feltöltésével és a Pályázatban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Pályázat részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

Szervező a jelen pályázati kiírás, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

A pályamunkák tekintetében a pályázók vagy bármely más harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés, vagy képmáshoz, filmalkotáshoz, irodalmi műhöz való jog jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.
A pályázat beküldésével a pályázók módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt adnak a Szervező részére, aki ezáltal jogosult a pályamunkában beküldött műve(ke)t szerzői jogdíj, illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Szervező nem vállal felelősséget a pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A pályázat benyújtásával a pályázó(k) egyben tudomásul veszi(k), hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a pályázatban beküldött művekkel kapcsolatban.

{module Forrás: sff}