Élesztő néven hirdet meg közoktatási intézmények részére pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Világ-Nyelv Program keretein belül, melynek célja, hogy felkeltse a tanulók és az iskolák érdeklődését a kevésbé gyakran oktatott élő idegen nyelvek iránt.

A program támogatja minden olyan élő idegen nyelv oktatását, amelynek statisztikai aránya 20 százalék alatt van a közoktatásban, tehát bármely nyelv az angolon és a németen kívül; illetve a szomszédos országok nyelveinek, valamint a nemzetiségi és etnikai kisebbségek nyelveinek, kivéve a németnek idegen nyelvként való tanítását.
A támogatást nyert intézmény 2008 szeptemberétől kezdődően készülhet fel a választott, kevésbé gyakran oktatott élő idegen nyelv bevezetésére tanmenetek és segédanyagok kidolgozásával, valamint a szükséges tankönyvek és oktatási segédanyagok beszerzésével. A tanulócsoport oktatásában részt vevő tanár részt vehet egy, a projekthez szervesen kapcsolható, lehetőség szerint újszerű, innovatív nyelvoktatási módszereket bemutató akkreditált belföldi módszertani továbbképzésen bármikor a projekt időtartama alatt.
A támogatásra óvodák kivételével közoktatási intézménnek pályázhatnak. A két tanítási nyelvű és a nemzetiségi oktatást folytató iskolák kizárólag abban az esetben jogosultak a pályázásra, ha a két tanítási nyelvű vagy nemzetiségi oktatásban használt idegen nyelv eltér a bevezetendő kevésbé gyakran oktatott idegen nyelvtől.
A pályázat beadási határideje június 30., a megvalósítási időszak pedig szeptember elsejétől 2009. június 15-ig tart. A maximálisan igényelhető támogatás összege 800 ezer forint, a beszerzésre és belföldi továbbképzésre összesen legfeljebb 300 ezer forint fordítható a következők szerint:
Beszerzés: A bevezetendő, kevésbé gyakran oktatott nyelv tanításához szükséges oktatási segédanyagok, például tankönyvek, az Európai Nyelvtanulási Napló, illetve autentikus tananyagok, videó- és hangkazetták, CD-k, DVD-k és az ezek használatához szükséges megfelelő audiovizuális és informatikai eszközök beszerzéséhez a program maximum 300 ezer forint támogatással járul hozzá. Audiovizuális és informatikai eszközökre a beszerzésre fordítható összegből legfeljebb 100 ezer forint fordítható abban az esetben, amennyiben az intézmény jelenlegi hiányos felszereltsége nem engedi a projekt minőségi megvalósítását.
Belföldi továbbképzés díja: a maximum 60 órás belföldi módszertani továbbképzés részvételi díjához való Világ-Nyelv hozzájárulás nem haladhatja meg az 50 ezer forintot.
Oktatás: A bevezetendő nyelv oktatását végző tanár személyi költségeihez és járulékaihoz a Világ-Nyelv Program tanóránként maximum 3 500 forint támogatással járul hozzá.
Helyettesítési díjak, belföldi utazás: a program a felmerülő helyettesítési órák költségeihez, valamint a nyelvtanár belföldi képzéséhez kapcsolódó utazás költségeihez a ténylegesen felmerülő költségek szerint, de legfeljebb 50 ezer forinttal járul hozzá.
A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján: www.tka.hu

 

Forrás: www.edupress.hu