Beküldési határidő: 2008. október 15.

Berkek, hegyek, völgyek mindenütt zöngenek sokféle madárszókkal

Az európai Balassi-kultusz központja pályázatot hirdet a 2009. évi, IV. Bálint napi Balassi-fesztivál helyi rendezvényeinek kidolgozására és megszervezésére.

A jövő esztendőben Balassi természetábrázoló versrészletei csinosítják a fesztiváleseményeket. A Bálint napi Balassi-estek 2009. február 14-én, szombaton a reneszánsz költő természetszeretetét ajánlják a közönség figyelmébe, s műveinek ezzel az értékével nyújtanak élményt az irodalom és a zene barátainak.
A IV. Bálint napi Balassi-fesztivál azt kívánja pazar rigmusokkal tudatosítani a szélesebb közösségben, hogy XVI. századi poétánk az istenes, a szerelmes és a vitézi költeményei mellett, illetve azokon belül a természet leírásával is remekmívű versrészleteket alkotott.

A XX. és XXI. századi zöld gondolat fontos színárnyalatokat lelhet a XVI. századi Balassa Bálint strófáiban.

A pályaművek alkotóinak az irodalmi est tervét kell leírniuk. Mely versek hangzanak el szavalatban, csendülnek föl énekben, kik lesznek az előadóművészek, hol lesz a helyszín, mekkora közönségre számítanak, hogyan vonják be a közönséget a műsorba, miként próbálják a fiatalokat Balassi költészetének bűvkörébe gyűjteni.

A legföljebb 70 gépelt soros, esetleg rajzzal, fényképpel kiegészített pályaműveket a balassi@balassi.eu E-levélcímre kell beküldeni október 15-éig.
Az öt legjobbnak talált pályaművet, s az alkotók nevét a www.balassi.eu<6a> honlap a nyilvánosság elé tárja, emellett az öt nyertes pályázat alkotói, családjukkal együtt, meghívást kapnak a Balassi Bálint-emlékkard 2009. évi átadási ünnepségére.

A Balassi-fesztivál, www.balassi.eu/Fesztival.htm rendezvényei sokfélék, őket egy mozzanat köti össze ország- és Európa-szerte: a műsor kezdetén a résztvevők együtt köszöntik az aznap a fesztivál központi rendezvényén, Budán Balassi-karddal kitüntetett magyar költőt, valamint a külföldi műfordítót. Boros rendezvényeken az első koccintás ezen irodalmárok egészségére történik.

Óh, te bölcs természet, minden nagy szépséget együvé így mint forralsz?