Beérkezési határidő: 2008. augusztus 31.

1. A pályázat meghirdetője:
Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet
Lyra – a Boldog Jövőnkért Alapítvány irodalmi antológiája

2. E-mail
szerkesztoseg@freemail.hu
bjal@freemail.hu

3. Telefon/Infó:
06/20-246-1527
Web: www.bja.hu

4. A pályázat címe, témája, célja:
Nyári irodalmi pályázat 2008.
Pályázhatnak: hazánkban élő és határon túl élő hivatásos és amatőr költők, írók
Cél: internetes publikálási lehetőség biztosítása , tehetséggondozás
Téma: megkötés nélküli , azonban szeretettel várunk nyárral, szerelemmel/szeretettel kapcsolatos írásokat

5.Megjelenés:
A www.bja.hu és/vagy a ujlyra.virtus.hu honlapokon

6.A pályázók minimum 3 (maximum 5) művel pályázhatnak
A beküldött művekből a válogatott művek jelennek meg honlapunkon / honlapjainkon. Minden pályázónk kap publikálási lehetőséget!
6.1. A pályaműveket KIZÁRÓLAG e-mailben szíveskedjenek beküldeni.
E-mail cím: szerkesztoseg@freemail.hu;

7. Nevezési díj összege:
1500 Ft / pályázó.(azaz: egyezerötszáz forint / pályázó)
A nevezési díj befizethető:
a./ átutalással a bankszámlára. (Számlaszám: OTP Bank NyRt. / Pápa / 11748045 – 20037570) Amennyiben számlát kérnek, kérjük jelezni! /Számlát a befizető nevére tudunk kiállítani/ Nevezési díjat az alapítvány n e m fizet vissza.

8. Beérkezési határidő:
2008. augusztus 31.

9. Egyéb:
– Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

Forrás: tender.sff.hu