Vicces dolgozat részletek :D    **- Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.***

    **- A katonák életüket és halálukat kockáztatták.***

    **- A hős holtan esett össze. Ezt később nagyon sajnálta, de akkor már
    nem volt mit tenni.***

    – A víz oxigénből és folyadékból áll.*

    **- A szomorú elhanyagolt sírok mellett élettel teli sírhalmokat is
    találhatunk.**

    **- A mocsári vész 1526-ban volt.**

    **- A Szent Jobb István király bal keze.**

    **- Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.**

    **- Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel
    fejünk belül sötét.**

    **- A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.**

    **- A háborúban a nők is megteszik a kötelességüket a férfiakkal együtt,
    úgy elöl, mint hátul.**

    **- A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja
    az embereket a szagával.**

    **- Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.**

    **- Sok régi kőzetben megtalálhatók az őskori halak lábnyomai.**

    **- A bronzkorszak tűzzel-vassal pusztította a rézkorszakot.**

    **- Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.**

    **- A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.**

    **- Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.**

    **- A kenguru kicsinye fészeklakó.**

    **- A ménes egy nagy lócsomó.**

    **- Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és
    majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.**

    **- Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött
    gyermekét az úrnak ajánlotta.**

    **- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott
    azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.**

    **- Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.**

    **- Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz meg nem tette be a lábát.**

    **- Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.**

    **- A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már
    korábban elestek.**

    **- Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.**

    **- És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.**

    **- Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.**

    **- Egyiptom őslakói a múmiák.**

    **- A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit
    nem lehet kétszer megölni.**

    **- A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.**

    **- A Bibliát Guttenberg találta fel.**

    **- Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.**

    **- A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt
    szökőkutakkal.**

    **- A baktériumokról: – Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami
    mikroszkóppal látható.**

    **- A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek
    maguk elé.**

    **- A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.**

    **- Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.**

    **- Villon fő műve az Ótestamentum.**

    **- A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda…**

    **- II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.**

    **- A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb
    és nem hasonlít rá.**

    **- Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elöl maga a császár is
    csak álruhában tudott menekülni.**

    **- Ady Boncza Bertalant vette feleségül.**

    **- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.**

    **- A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.**

    **- A kőolajat kövekből sajtolták.**

    **- Eötvös József többek között Budán született.**

    **- Csapadékfajta: lisztharmat.**

    **- A cápa jellemzése: – Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.**

    **- Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől? – Energiát

  Forrás: www.royalmagazin.hu