A felvételizők teendője nem merült ki a február 15-ei határidős jelentkezéssel. A jelentkezőknek ellenőrizniük kell ugyanis az adataikat, továbbá szükség esetén sorrendet módosíthatnak, és be kell küldeniük azokat az igazoló dokumentumokat is, amelyeket nem nyújtottak be a jelentkezéssel együtt.

A 2011 szeptemberében induló szakokra beadott jelentkezések adatainak feldolgozása már megkezdődött. Az adatok feldolgozása után a felvételizők regisztrációs levelet kapnak majd. Ha a jelentkező hibásan vagy hiányosan adta meg valamely adatát a jelentkezési lapján, akkor hiánypótlási értesítést kap a jelentkezési határidőt követő 30. napig, vagyis maximum március közepéig. A hiányt legkésőbb a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kötelező pótolni – amennyiben a jelentkező megadta e-mail címét és hozzájárulását, a felszólítás érkezhet e-mailben is. A pótlás elmulasztása esetén a jelentkezési kérelmet részlegesen vagy teljesen elutasíthatják. Márciusban tehát minden jelentkezési lapon jelentkezőnek ajánlott rendszeresen figyelnie e-mail fiókját vagy a postaládáját, nehogy véletlenül elkerülje a figyelmét egy esetleges hiánypótlási értesítés.
Az elektronikusan jelentkezőkre ez nem vonatkozik, őket ugyanis az adatlap hiányos kitöltése esetén a rendszert nem engedte továbblépni. Nekik viszont figyelniük kellett arra, hogy február 23-ig hitelesítsék jelentkezésüket.

Regisztrációs levél
A beérkezett adatok feldolgozása és a hiánypótlási időszak után minden felvételiző kap regisztrációs levelet. Ez azért fontos, mert segítségével a felvételizők ellenőrizni tudják, hogy a személyes és a jelentkezési adatai pontosan kerültek-e be a központi felvételi nyilvántartásba. A regisztrációs levél tartalmazza majd a – beadott jelentkezési lapon is megtalálható – felvételi azonosító számot is. Minden további ügyintézéskor erre a tizenkét jegyű számsorra ajánlott hivatkozni. Azok az e-felvételizők, akik az eljárási díjat csekken kívánták befizetni, a befizetéshez szükséges csekket a regisztrációs levéllel együtt kapják meg. Aki május közepéig nem kapja meg a regisztrációs levelét, jelezze az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán. A felvételi nyilvántartásban szereplő adatokat nemcsak a regisztrációs levélben lehet ellenőrizni, hanem az e-felvételiben is. Az ügyintézési időszakban az e-felvételit ugyanis az elektronikusan és a jelentkezési lapon jelentkezők egyaránt használhatják majd.

Adat- és sorrendmódosítás
Ha a regisztrációs levélben rosszul szerepelnek vagy időközben megváltoztak a személyes adatok, akkor ezek tetszőleges alkalommal módosíthatók a megadott határidőig, legkésőbb július 7-ig. Szintén lehetőség lesz a felvételi jelentkezés során megadott úgynevezett jelentkezési sorrend megváltoztatására, ám ez csak egyetlen alkalommal tehető meg. A módosítási kérelmek benyújthatóak elektronikusan és postán keresztül is július 7-ig.

Dokumentumok pótlása
Minden jelentkezőnek lehetősége van pótolni azokat a pontszámításhoz szükséges dokumentumokat, melyek február 15. előtt még nem álltak rendelkezésére. Ez lehet egy időközben kézhez kapott nyelvvizsga, de végzős középiskolások esetében az a dokumentum az érettségi bizonyítvány, mesterképzésre jelentkezőknél pedig a diploma. A dokumentumok pótlására szintén lesz mód elektronikus és postai úton keresztül is. A jelentkezési lap benyújtását követően megszerzett dokumentumokat a gyorsabb feldolgozás érdekében ajánlott június 1-ig benyújtani. A bizonyítványokat, igazolásokat július 7-ig kell beküldeni. Annak, aki ezt követően nyújt be hiányzó dokumentumot, az már nem vehető figyelembe.
(www.edupress.hu)