Több kategóriába sorolnák nemzetstratégiai célok alapján a felsőoktatási intézményeket egy kormányrendelet-tervezet szerint. Egyes intézmények „kiemelt felsőoktatási intézmények” lehetnek, a komplex K+F tevékenységet végző egyetem „kutató” minősítést, a regionális hatáskörű K+F+I (kutatás, fejlesztés, innováció) tevékenységet végző főiskola pedig „alkalmazott kutatások főiskolája” minősítést kaphat a jövőben a tervezet szerint.

A javaslatot július 4-éig lehet véleményezni

 

A kormany.hu oldalon közzétett, a kabinet által még nem tárgyalt dokumentum rögzíti, hogy a felsőoktatási minőség kiemelt kezeléséért – a nemzeti felsőoktatási törvény alapján – lehetőség nyílik az intézményeknek a minőség alapján történő differenciálására és céltámogatására.

Mint kifejtették: kiemelt felsőoktatási intézmény lehetne az, amelynek több tudományterületen olyan képzési és kutatási kapacitásai, valamint tudományos eredményei vannak, hogy ezekre alapozva az intézmény a nemzetstratégiai célok megvalósításában jelentős szerepet tölt be, és javulhat a nemzetközi felsőoktatási rangsorpozíciója.

A négy évre szóló minősítés alapja az intézmény négyéves fejlesztési terve, amelynek időarányos megvalósítását a miniszter évente felülvizsgálja.

Kutató minősítést az az egyetem kaphatna, ahol a folyamatos, stratégiai jellegű alap- és alkalmazott kutatás a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységeinek többsége működésében meghatározó; jelentős hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végez. Feltétel továbbá, hogy a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként lássa el, és mind a kutatásban, mind a képzésben széles körű nemzetközi együttműködést folytasson, erős kutatás-fejlesztési és innovációs „forrásszerző képességgel” rendelkezzen.

A kutató minősítést önállóan egyetemi kar is megkaphatja. A minősítés feltételei megegyeznek a kiemelt felsőoktatási intézményével.

Alkalmazott kutatások főiskolája minősítést az a főiskola kaphat, amely az egyes képzési területen, alkalmazott kutatási területen nemzetközileg elismert tevékenységet folytat; jelentős hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, a kutatásban és a képzésben széles körű nemzetközi együttműködést folytat, jelentős vállalati, iparági kapcsolatai vannak.

A javaslat rögzíti, hogy a hallgató kutatói kiválóságának elismeréseként „nemzeti felsőoktatási kiválóság” ösztöndíj adományozható annak a mesterképzésben részt vevő, valamint doktorandusz hallgatónak, aki felsőoktatási intézmény keretében akar kutatási tevékenységet folytatni.

A nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjak adományozására a Magyary Zoltán-kuratórium lesz jogosult, amelyet a kormány által határozatban kijelölt szervezet alapít meg, és működtet.

Az indítvány kitér továbbá a tudományos diákköri kiválóság elismerésével, a köztársasági ösztöndíjjal és a szakkollégiumi tehetséggondozással kapcsolatos rendelkezésekre is.

A rendeletben rögzített intézkedések többsége július 31-én léphet hatályba.

 

{module Forrás: edupress|none}