Műszaki, informatikai és gazdaságtudományi diplomával lehet friss diplomásként a legtöbbet keresni, a legalacsonyabb fizetésre pedig a pedagógusok számíthatnak. A legjobban és legrosszabbul kereső pályakezdő diplomások jövedelme között csaknem 100 ezer forintos az eltérés. Ugyanakkor az is látszik, hogy megéri felsőfokú végzettséget szerezni, a hazánkban dolgozó friss diplomások átlagjövedelme közel nettó 160 ezer forint, ami 18 ezer forinttal meghaladja a magyarországi átlagkeresetet. Többek között ezek derülnek ki az Educatio Nonprofit Kft. által készített, Friss diplomások 2012 című tanulmányból.

 

2012 tavaszán 32 felsőoktatási intézmény gyűjtött adatokat a 2007-ben, 2009-ben, illetve 2011-ben abszolutóriumot szerzett végzettjeiről. A különböző egyetemek és főiskolák összesen csaknem 25 ezer friss diplomást kérdeztek meg munkaerő-piaci tapasztalataikról. Ezekből az adatokból áll össze a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatbázisa, melynek feldolgozásából készült a Friss diplomások 2012 című tanulmány.

A felmérés szerint a Magyarországon dolgozó friss diplomások átlagjövedelme 159 700 forint. A KSH 2012 január-májusában nemzetgazdasági szinten 142 700 forintos nettó havi keresetet mért. A két adatot összevetve elmondható, hogy a diploma megléte egyértelmű jövedelemtöbbletet jelent a munkaerőpiacon.

Jelentős jövedelmi különbségek

Az Educatio tanulmánya képzési területi bontásban is megvizsgálta a pályakezdők jövedelmét: a legjobban jövedelmező diplomák között a műszaki, informatikai és gazdaságtudományi képzésterületen szerzett végzettségek szerepelnek. Az informatikai képzési terület végzettjei 212 ezer, a műszaki területen diplomázók 190 ezer, a gazdaságtudományi diplomával rendelkezők pedig 183 ezer forintos keresetről számoltak be.

A jövedelmi lista végén a művészeti, a sporttudományi, valamint a pedagógus diplomával rendelkező pályakezdők találhatók. Ez utóbbiak a valamivel több mint 116 ezer forintos fizetésükkel majdnem 100 ezer forinttal maradnak el a jövedelem szempontjából legjobbnak tekinthető informatikai képzési terület végzettjeitől.

A friss diplomás jövedelmi különbségek nemcsak képzési területi, hanem a nemek közti viszonyban is megjelennek. A Magyarországon foglalkoztatott friss diplomások között a férfiak átlagosan havi 45 ezer forinttal keresnek többet a női diplomásoknál.

A mesterdiploma többet ér

A Friss diplomások 2012 tanulmányban megkérdezettek visszajelzései szerint a hagyományos egyetemi, illetve a mesterképzési diplomához társul magasabb fizetés. Míg az alapképzésben részt vetteknél 142 ezer forintos nettó fizetés mérhető, addig mesterdiplomával ez az összeg közel 165 ezer forint.

A válaszok alapján úgy tűnik, a diplomások fizetése a végzés évétől távolodva növekszik. Jól látszik a foglalkoztatási helyzetükben, karrierjükben rejlő fejlődési lehetőség, tekintve, hogy a 2011-ben végzettek 147 ezer forint, a 2009-ben diplomázók 157 ezer forint, és a legtöbb éve a munkaerőpiacon lévő, 2007-ben kilépett friss diplomások már 177 ezer forint átlagjövedelemmel számolhatnak.

Mely ágazatok fizetnek a legjobban?

Ágazati szempontú megközelítésben a legmagasabb friss diplomás fizetéseket az energia-, pénzügyi-, info-kommunikációs szektorok kínálják. A legalacsonyabb Magyarországon szerzett jövedelmek az oktatás, egészségügy, vendéglátás és művészeti ágazatokban tapasztalhatók. Az alábbi, 2. számú ábra részletesen megmutatja a friss diplomások válaszai alapján az egyes szektorokra jellemző kereseti lehetőségeket.

Mitől függhet még a jövedelem?

A felmérés arra is rámutatott, hogy vannak olyan tanulmányi és egyéb háttér-tényezők, amelyek esetlegesen kihathatnak a későbbi jövedelmekre, ilyen például a külföldi tanulmány beiktatása. Az adatok szerint ugyanis azok a végzettek, akik felsőfokú tanulmányaik alatt részt vettek nemzetközi képzésben, Magyarországon elhelyezkedve átlagosan 179 ezer forintot; ezzel szemben a külföldi tanulmányokat nem folytatók 157 ezer forintot keresnek.

Ugyancsak növelő tényezőként hathat a későbbi jövedelemre a tanulmányok alatt szerzett szakmai tapasztalat: a gyakorlattal rendelkezők 168 ezer forintos átlagfizetést jeleztek vissza, akik azonban nem tudtak munkatapasztalatot felmutatni, 22 ezer forinttal kevesebb jövedelemről számoltak be.

Az átlagnál jobb tanulmányi eredményeket elérőknek is nagyobb esélyük lehet a magasabb fizetésre. A Friss diplomások 2012 tanulmányban megkérdezettek válaszaiból az derült ki, hogy az átlagnál lényegesen jobban teljesítőknek magasabb a jövedelmük a többieknél. A relatíve kissé gyengébb tanulmányi eredmény azonban nem feltétlenül párosul alacsonyabb átlagfizetéssel. A legalacsonyabb fizetési átlagok a lényegesen alulteljesítőket és az átlagos tanulmányi eredményűeket jellemzik.

{module Forrás: edupress|none}