Gyula Város Önkormányzata konzorciumban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 304 289 642 forint támogatást nyert a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című felhívásra benyújtott „Természettudományi labor fejlesztése az Erkel Ferenc Gimnáziumban” elnevezésű projektre.

A munkálatok várhatóan 2014. június végére fejeződnek be.

 

A pályázat célja az érintett oktatási intézményekben a korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása partneriskolák bevonásával. Egyrészt tárgyi eszközök beszerzése, beüzemelése, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás megszerzése, átadása, az érintettek képzése. Az előbbi megvalósítása érdekében az Erkel Ferenc Gimnáziumban kialakítanak egy új természettudományos labort, felszerelve modern kísérleti eszközökkel, mely lehetővé teszi laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó, speciális szaktudást garantáló képzések lebonyolítását mind az Erkel Ferenc Gimnázium, mind a partnerintézmények (16 vidéki és gyulai általános iskola, feladatellátási hely) tanárai számára. Ezzel párhuzamosan sor kerül a működtetéshez szükséges szakemberek alkalmazására is.

A projekt szakmai megvalósítása a 2013/2014. tanévben indul. A résztvevő intézmények 7-8. osztályos tanulói a délelőtti tanítási rendbe beépítve összesen 480 órában vehetik igénybe térítésmentesen a kialakított labort kísérletek-mérések elvégzése céljából. A kísérletek szakszerű elvégzéséhez témakörönként kifejlesztenek egy tanulói munkafüzetet és a hozzá tartozó szaktanári segédletet is.

A tanrendbe beépített foglalkozásokon túl délután szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezésére is lehetőség nyílik. A 6. osztályosok részére természettudományos előadások kerülnek megszervezésre, a 7-8. osztályosok különböző témájú természettudományos projektekben vehetnek részt. A középiskolásoknak elsősorban az érettségi vizsgákon elvégzendő kísérletek gyakorlására lesz lehetőségük az Erkel Ferenc Gimnázium laborjában.

A több feladatellátási hely által közösen használt természettudományos laboratórium lehetőséget ad a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, projektmódszer) megvalósítására, valamint az intézményközi disszeminációra, és a jó gyakorlatok átadásának rendszerszintűvé emelésére.

{module Forrás: edupress|none}