Szigorítottak az előrehozott érettségi szabályain, több szakhoz kell emelt szintű érettségi, kevesebb tantárgyból lehet vizsgázni – így változnak az idén az érettségi szabályai.

Vége az előrehozott érettséginek

Utoljára a 2013-as őszi érettségin lehetett előrehozott vizsgát tenni valamennyi tantárgyból, 2014. január 1-től kizárólag informatikából, latinból és élő idegen nyelvekből lehet előrehozott érettségire jelentkezni, csak a májusi-júniusi vizsgaidőszakban. Fontos: ha az előrehozott érettségi nem sikerül, csak a középiskolai tanulmányokat lezáró „rendes” érettségi időszakban lehet javító vagy pótló vizsgára jelentkezni.

Eddig már a 10. vagy a 11. osztály végén vizsgázhattak a középiskolások azokból a tantárgyakból, amelyeket az utolsó évfolyamokon nem tanultak, illetve azokból, amelyekből eléggé felkészültnek érezték magukat – általában idegen nyelvből, informatikából vagy természettudományi tárgyból. A szigorítással több ezer diák jár rosszul: 2011-ben 40 ezer, 2012-ben pedig 38 ezer diák – az őszi vizsgaidőszakban például a jelentkezők több mint fele – választotta ezt a vizsgatípust.

Kevesebb tantárgyból lehet vizsgázni

2014-ben már nem lehet érettségizni ábrázoló és művészeti geometria, magyar népzene alapjai, hangtani és akusztikai ismeretek, illetve hangkultúra tantárgyból. A maradék két művészeti tárgy – a művészettörténet és a népművészet – választható közismereti vizsgatárgy lesz. Az utazás és turizmus közismereti vizsgatárgyból csak hatodikként, az öt kötelező, illetve kötelezően választandó tárgyon felül lehet érettségizni.

A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakától megszűnnek a nemzetiségi nyelvi érettségi vizsgák is: a diákok az adott nemzetiség nyelvéből mint idegen nyelvből jelentkezhetnek ugyan érettségire, de azzal a megkötéssel, hogy a középszintű szóbelin a nemzetiségi nyelvet tanulók számára készített tételsorba a nemzetiségi ismereteket is be kell építeni.

Több szakon lesz kötelező az emelt szintű érettségi

A 2014-es felvételin több szakra csak akkor kerülhettek be, ha egy vagy két tantárgyból emelt szintű érettségit tesztek. Néhány szakon – ilyen például az általános orvosi vagy a fogorvosi – két emelt szintű vizsga kell, több társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, műszaki, agrár- és gazdasági képzésen pedig egyet írtak elő.

Forrás: eduline.hu