Hoppá, lebuktak a huligánok! Szécsi Páltól lopott a kemény rockbanda! – ezekkel a címekkel volt teli a bulvársajtó. Az anyagokban egyből kijelentették, hogy a Hooligans Félember című számának refrénje hasonlít a Szécsi Pál által sikerre vitt 'Csak egy tánc volt' című nóta refrénjéhez.

Lapunk megpróbált utánajárni az igazságságnak.
Aminek érdekében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is tanító zenei szakértő véleményét kértük. Kíváncsiak voltunk, hogy mi az igazság, s hogy egy tényleg szakszerű vélemény mit fog kihozni a dologból. Meglepő megállapítás született meg, amelynek hitelessége nem kérdőjelezhet meg. S hogy mire jutott a szakértő?

– Havassy –

Az alábbiakban közöljük a szakember teljes véleményét.  

Alábbi szakvélemény tárgya: a Hooligans együttes „Félember” című dalának (Zene: Tóth Tibor, Szöveg: Orbán Tamás) refrénje és Szécsi Pál „Csak egy tánc volt” című dal refrénjének (Zene: Vadas Tamás, Szöveg: Varga Kálmán) összehasonlítása.

A Hooligans dal refrénje nem tekinthető Szécsi Pál dalának plágiumaként.

A szakember indokai a következők:

– Az említett vita kiváltó oka feltételezésem szerint az, hogy a két refrén között távoli hasonlóság mutatható ki a kezdő négy és fél ütem dallamkezelésében és harmonizálásában. Mindkét dal a Tonika (I. fok) Subdomináns (IV. fok) és Domináns (V. fok) funkciós kört járja be. Első ütemben tonikai funkciót, majd a második ütemben halljuk a IV. és V. fokú akkordokat. Ez olyannyira bevett harmónia-fordulat klichéje a pop zenének (és a klasszikus irodalomban is kedvelt harmonizálás, sőt a funkciós rend törvényszerű alapesete is), hogy ennek a fordulatnak levédése vagy eredeti ötletként való feltüntetése lehetetlen és értelmezhetetlen. Ha az ilyen harmóniai azonosságok alapján nem születhetnének új kompozíciók, a pop számok jelentős része nem születhetne meg, hisz oly sokan használják ezt a harmóniamenetet.

Dallamkezelésében az első hangközlépés és annak ritmusa megegyező a két refrénben. A tonikai harmónia következményeként a hármashangzat két pillérhangját használja a dallam. Ez szintén olyan gyakori megoldás a zeneszerzői szakmában, hogy ez az ötlet is közkincs.
A két dal tempója körülbelül azonosnak mondható. A tánczene lényegi mibenléte alapján ismét csak: sok olyan dal születik, amely ugyanabban a tempóban íródik. A discozene óta ez szinte elvárás is, hiszen azonos lüktetésben táncolják végig a discokban az estet. A mai DJ világ és szakma pont erre épít: észrevétlenül kevernek át egy dalt a másikba annak alapján, hogy tempójuk tökéletesen megegyezik. Belátható: tempó egyezés sem képezheti egyik vagy másik dal plágiummal való vádját…

Ez a három paramétere a refrének 4 és fél ütemében az – harmonizálás, indító dallamképzési gesztus és tempó -, ami hasonlóságot mutat.

Lényeges különbség van viszont a következőkben:

A refrén struktúrája a Szécsi dalban 8 ütemes, a Hooligans dalban 9 ütemes. A Hooligans refrén plusz 1 ütemes bővülése, tehát 9 ütemessége alaposan felborítja a szimmetria érzetünket, amely szimmetria a Szécsi dalban jól érzékelhető. Ily módon a Hooligans refrén egyéni.

A dal hangszerelése különböző. A Szécsi dal alapvetően a vonószenekarra építi a kíséretet, míg a Hooligans dal a mai kor ízlésének megfelelően inkább elektronikus hangszereket alkalmaz, így a két dal hangszíne teljesen különböző.

A két dal hangneme különböző. A Hooligans dal G Dúrban, míg a Szécsi dal C dúrban szól.

Összegezve:

A két refrén hasonlósága a popzene limitált akkord használatából következik. Amint fent kifejtettem, a szakma ezzel a néhány akkorddal dolgozik alapvetően, ami törvényszerűen ezt az egyszerű dallamképzést eredményezi. Ez egyben a popzenei számok sikerének titka is. A két dal hangzása, atmoszférája különböző, amit a legfontosabbnak tartok ilyen esetek megítélésében. Fentiek alapján: a Hooligans dal refrénje nem tekinthető Szécsi Pál dalának plágiumaként.

– Bíró –

Forrás: www.zene.hu