2012. március 1-jével az Európai Bizottság támogatásával a Tempus Közalapítvány újabb egyéves programsorozata indult el, amelynek középpontjában a formális tanuláson túl a nem formális és informális tanulás magyarországi hozzáférhetősége és jó gyakorlatai állnak.

Programsorozatunk célja az egyén tanulási útjainak, a személyre szabott fejlődési lehetőségeknek minél szélesebb körű feltérképezése. Kiemelt figyelmet fordítunk a közösség szerepére a tanulás támogatásában. A projekt eredményeiről honlapunkon rendszeresen adunk majd tájékoztatást, továbbá ezen túlmenően nagyszabású záró-konferenciát is szervezünk, amelyen bemutatásra kerül az összes projekteredmény, olyan szervezeteket hívunk meg kiállítani, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a közösség erőforrásaira építő helyi tanulástámogatás terén és fórumokat teremtünk a téma interaktív feldolgozására.

 

Az expo rendezvény keretében a 2010-es Hálózati tanulásért és a 2011-es Mit díjazna a munkáltató? díjak folytatásaként a Közösségi Út a Tanuláshoz díj ünnepélyes átadása is megtörténik. A díj meghirdetésére 2012 késő tavasszal kerül sor, célja az egyéni életpálya támogatásában kiemelkedően eredményes helyi gyakorlatok támogatása.

 

A KÚT Program elemei:

Szakmai hálózatépítés és műhelymunka
A szakmai hálózatépítés során elő kívánjuk segíteni, hogy a szociálpolitika, az oktatásügy, a közművelődés és munkaerő-piaci politika közösen dolgozzon az egyéni tanulói utak és a rugalmas pályafutás támogatását elősegítő rendszerek kialakításán. Az egyén és a társadalom számára egyaránt előnyt jelentő, rendszerszintű változások kidolgozásához és következetes megvalósításához az egymástól elkülönülten tevékenykedő szakterületek (közoktatás, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás, közművelődés, szociálpolitika, foglalkoztatás-politika) intenzív együttműködését támogatjuk. A szakmai hálózat konkrét célja, hogy megtaláljuk és összekapcsoljuk a hazai egész életen át tartó tanulás programokhoz kapcsolható fejlesztéseket és jó gyakorlatokat valamennyi területről. A program további részeként vitaindító műhelyeket szervezünk négy alkalommal köztisztviselői, közigazgatási, oktatási, foglalkoztatási, közművelődési, szociális szakemberek számára, lehetőséget teremtve a tapasztalat- és véleménycserére, egymás munkájába való betekintésre. A hálózat és a műhelyek munkájának eredményeképp készül egy helyzetelemzés az egész életen át tartó tanulást támogató eszközrendszer állásáról.
További információ a projekt koordinátoránál: Juhász Judit (judit.juhasz[kukac]tpf.hu)

Helyi kezdeményezések az egyéni tanulási utak támogatására – képzési program
2012. április végén felhívást teszünk közzé közösségfejlesztők, iskolavezetők, önkormányzati dolgozók és civil szervezetek képviselői részére egy olyan hatvanórás tréningre való jelentkezésre, amely a közösség egyéni tanulásban betöltött szerepének előmozdításához ad a gyakorlatban hasznosítható eszközöket az érintettek kezébe. A képzési program célja feltérképezni, szintetizálni és terjeszteni azokat a közösségi együttműködési formákat, melyek a nem formális és az informális tanulás területén, helyi szinten működnek. A képzés módszertana épít a résztvevők egymás közti tudásmegosztására, jó gyakorlatok gyűjtésére, rendszerezésére. Emellett részét képezi a kompetenciafejlesztés is a következő területeken: oktatási programfejlesztés, közösségfejlesztési tevékenységek, hálózatépítés, projektmenedzsment, forrásteremtés, disszemináció.
További információ a projekt koordinátoránál: Csernovitz Adél (adel.csernovitz[kukac]tpf.hu)

Műhelybeszélgetések pedagógusoknak és Digitális Módszertár
Az elmúlt két év hagyományát folytatva egy ötalkalmas délutáni műhelymunka-sorozat keretében szólítjuk meg a pedagógusokat. A rendezvények fókuszában azok a közoktatásban fejlesztendő kompetenciák állnak, melyek a korábbi években kevésbé kerültek előtérbe:

  • Fejlesztő értékelés – Hatékony tanulás
  • Kulturális tudatosság
  • Szociális kompetenciák fejlesztése
  • Kezdeményezőkészség és vállalkozó szellem
  • Digitális kompetenciák – az új technológiákban rejlő lehetőségek és kihívások

A Tempus Közalapítvány honlapján működő módszertani ötletgyűjteményben évek óta teret biztosítunk a kompetencia alapú oktatás jó gyakorlatainak megjelenítésére is, a pedagógusok által használt eszközök megismertetésével és terjesztésével, illetve az egyes módszerek kompetenciaterületenként való csoportosításával, keresési lehetőséggel. Az ötlettár sikerére és tapasztalataira építve egy Digitális Módszertár létrehozását tervezzük, hiszen a digitális kompetenciák megszerzése nem csak a diákok, hanem a tanárok alapvető érdekét is szolgálja. A közösségi tanulás, a jó gyakorlatok megosztásának összekapcsolása az IKT eszközeivel, illetve új tanulási formák és csatornák kialakítása segítheti az oktatásban szükséges szemléletváltás előmozdítását.
A Digitális Módszertár azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad majd helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával, azoknak a tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásával. A Digitális Módszertárhoz kapcsolódó felhívást ősszel hirdetjük meg a közoktatásban dolgozó pedagógusok számára.

További információ a projekt koordinátoránál: B. Tier Noémi (noemi.tier[kukac]tpf.hu)

 

forrás: http://oktataskepzes.tka.hu