Szeptembertől 1500 iskola állami fejlesztésű kísérleti tankönyveket kap. A nemzeti oktatási portálon a hozzájuk kapcsolódó digitális oktatási tananyagok, kiegészítő feladatok is elérhetők lesznek, mondta el Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) főigazgatója egy hétfői sajtóbeszélgetésen.

A 4,6 milliárd forintos uniós programban szereplő új tankönyvekből próbaképpen egy évig fognak tanítani ezek az iskolák. A könyveket ezután a beérkező észrevételek alapján átdolgozzák és fejlesztik, majd ezeket más iskolák is használhatják.

Eddig az első és másodikos magyar és matematika, az 5. és 6. évfolyam magyar, matematika, természettudomány, történelem és erkölcstan, valamint a kilencedikes és tizedikes magyar, matematika, történelem kísérleti tankönyvei, és a hozzájuk tartozó feladatgyűjtemények és munkafüzetek készültek el.

A programban részt vevő iskolák tanárai augusztus 20-ig minden szóban forgó tankönyvből megkapják tanári példányukat, és ezek elérhetők lesznek elektronikusan is a portálon, mondta Kaposi József.

Az új generációs tankönyvek átmentet jelentenek a papíralapú világból a digitális világba, mondta a főigazgató, aki külön kiemelte, hogy eddig nem volt ilyen mérvű államilag támogatott tankönyvfejlesztés. A cél, hogy jobb, hatékonyabb, gyerekbarát könyveket hozzanak létre, amelyek sok módszertani újdonságot tartalmaznak, interaktívak, jobban motiválnak a tanulásra, így jelentősen eltérnek a megszokott tankönyvektől.

Kojanitz László, a könyveket fejlesztő OFI szakmai vezetője elmondta, hogy a száraz tananyag helyett inspiráló környezet kialakítása volt a cél. Figyelembe vették a korosztályokra jellemző szövegértési szintet, szókincset és tudást is, és a tanulási motivációt is szerették volna erősíteni.

A tankönyvek felépítése, illetve a digitális tananyagok tanulóközpontúak, egy-egy téma után interaktív feladatok vannak, tehát az anyag leadása után rögtön mérhető a tudás.

Az anyanyelv és irodalomtankönyvekben a klasszikus szerzők mellett sok kortárs szerző is helyet kapott. Kísérletet tesznek arra is, hogy mozifilmeken keresztül ismertessék és szerettessék meg ezzel a korosztállyal a klasszikus műveket, különböző filmelemzések segítségével.

Németh György tanszékvezető egyetemi tanár, aki a történelemkönyvek megírásában segédkezett, elmondta: a korábban általa olvasott tankönyvek szamárságokkal, hibákkal vannak tele, ezeket a hibákat korrigálták. A kilencedikesek már a Seuso-kincsek történetéről is tanulhatnak.

Forrás:index.hu