„Az Ökoiskola cím azon iskolák minőségjelzője, amelyek a »zöldítésben« élen járnak, és folytonosan lépéseket tesznek azért, hogy az iskolai élet minden területén »zölddé váljanak«” – mondta el a kezdeményezésről Néder Katalin, a program vezetője.

Az ökoiskolák nemcsak pedagógiai munkájukban képviselik a fenntarthatóság szemléletét, a környezet- és egészségtudatosságot, hanem az egész iskola működésében törekednek erre, az épületük takarításától kezdve a szülőkkel való együttműködésig bezárólag.

„Kutatási háttéranyagaink alapján a bevont iskolákkal közösen fejlesztjük az ökoiskola nevelési-oktatási programját, amely minden fenntarthatóságra elkötelezett iskolának teljes körű segítséget nyújt az Ökoiskola cím eléréséhez és folyamatos megújulásához. A fejlesztés várt eredményei a kidolgozott nevelési-oktatási programok révén sikeres alternatívát kínálnak – a meglévő tudásra és a megszerzett tapasztalatra, valamint a jó gyakorlatokra építve – az iskolák innovatív törekvéseihez (például: erdei iskola, természetismereti táborok, tanyaprogram, témahetek, jeles napok stb.)” – mondta Néder Katalin. A programvezető hozzátette, hogy a projekt segítségével szeretnék elérni a szemléletváltást, a környezettudatos életmód választásának elősegítését a fiatalok körében (óvodás és kisiskolás kortól kezdve), a Zöld Óvoda és Ökoiskola programok elterjesztését, és végül a megóvandó természeti értékek (Natura 2000-es területek) bemutatásán keresztül a helyi lakosok identitástudatának, erősebb kötődésének biztosítását környezetükhöz, lakóhelyükhöz.

„A kutatásra épített fejlesztésünk feltétele az innovatív iskolák és pedagógusok hálózati tanulása és hálózati együttműködése. Bízunk abban, hogy projektünkben közreműködő kutatók, szakmai munkatársak és a pedagógusok együtt sikerre viszik e fejlesztés célkitűzéseit” – mondta a program vezetője.

(www.edupress.hu)