A gazdaság és pénz világában bekövetkezett változások olyan ismeretek átadására és feladatok megoldására sarkalják az oktatási intézményeket, mely nyomán a tanulók tudatos pénzhasználóvá válhatnak…

 

 

 

Az Ért-Ékszer 2002. Kereskedőház Kft. által vezetett konzorcium az Európai Szociális Alap finanszírozásában, több mint 400 millió forinttámogatásból sikeresen megvalósította a TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0013 számú „Tudatos pénzkezelés oktatási-nevelési program” elnevezésű projektet.

A programban a Konzorciumvezető a Nemzeti Tankönyvkiadóval, mint szakmai konzorciumi partnerrel közösen 73 fő gyakorló pedagógus és 28 köznevelési intézmény bevonásával fejlesztette ki az általános és középiskolai diákok alapvető pénzügyi ismereteit fejlesztő korszerű interaktív digitális tananyagot, amit Magyarország összes iskolája ingyen használhat.

A gazdaság és pénz világában bekövetkezett változások olyan ismeretek átadására és feladatok megoldására sarkalják az oktatási intézményeket, mely nyomán a tanulók tudatos pénzhasználóvá válhatnak. Erre a problémára kínált választ az Új Széchenyi Terv keretében 2012 augusztusában megjelent TÁMOP 3.1.2 tananyag fejlesztési pályázati konstrukció.

A pályázaton nyertes konzorcium több mint egy éves munkája során egy olyan technológiailag korszerű és időtálló digitális tananyagot hozott létre, amely segíti a tanulók gazdasági- pénzügyi- vállalkozási ismereteinek fejlesztését. Az új tananyag többféle pedagógiai környezetben kíséri végig a pénzügyi és gazdasági ismeretek oktatását. Az írott szövegen túl számos interaktív animáció, gyakorlatorientált tesztek, és komplex magyarázó ábrák segítik a diákokat, hogy kiismerjék magukat a pénzügyi-gazdasági világ útvesztőiben. A tananyagot használó pedagógusokat pedig óravázlatok, módszertani és egyéb segédanyagok támogatják a tanórai oktatásban és tanórán kívüli tevékenységekben.

A projekt során 2013 őszétől 2014 áprilisáig egy átfogó pedagógiai és infó-kommunikációs kutatási-fejlesztési tevékenység keretében megfogalmazásra kerültek a tanulási környezet kialakításával kapcsolatos főbb javaslatok és szempontok. Ezt követte a rendszerfejlesztés véglegesítése, valamint kipróbálása, majd pedig a javaslatok alapján a keretrendszer véglegesítése. A fejlesztés során egy olyan tananyagra koncentráltunk, amely alkalmas a gyakorlatorientált, a felfedezésekre, a problémahelyzetekre épülő tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítására, ezeken keresztül pedig a mindennapokban tapasztalható pénzügyi- gazdasági jelenségek és a tananyag élményszerű összekapcsolására. Az általános iskola 1-4. illetve 5-8. és a középiskola 9-12. osztályának esetében is komplex, logikájában egymásra épülő ismeretanyagot tartalmaz, amely leginkább a diák önálló tapasztalatszerzését helyezi előtérbe.

A jelenlegi szekvenciális tanulási módszereket túllépve azt céloztuk, hogy az elkészült tananyag építsen az asszociációra és az elektronikus eszközök által biztosított egyéb ismeretszerzési módszerekre. Változatos oktatási stratégiákat és módszereket használva több kulcskompetencia (kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, digitális, matematikai, idegen nyelvi, szociális, hatékony, önálló tanulási) fejlesztését is támogatja.

 

2014 júniusában 28 iskolában tesztelték az elkészült szoftvert, amit a gyerekek és az óravezető tanárok is pozitív visszajelzésben részesítettek.

 

Kapcsolat:
Ért-Ékszer 2002. Kereskedőház Kft.
Székhely: 6720 Szeged, Feketesas utca 27.
Telefon/Fax:    +36 (62) 423 442
E-mail:     kft@ert-ekszer.hu
Honlap:    www.tudatospénzkezeles.hu