Zsuzsanna nap pacsirtaA néphagyomány szerint Zsuzsanna napja elviszi a havat, zöldellni kezd a fű, és megszólalnak a pacsirták, jelezve a tavasz közeledtét.

Az év 50. napja. A héber Sosanna nevet a biblia görög és latin fordítással Susanna alakban vette át, ebből lett a magyar kiejtés. A héber név jelentése: liliom.
A néphagyomány szerint Zsuzsanna napja elviszi a havat, zöldellni kezd a fű, és megszólalnak a pacsirták, jelezve a tavasz közeledtét.
Ilyenkor tartották/tartják a Zsuzsanna-napi bálokat.

Zsuzsanna házasságtörő?
Zsuzsanna, ótestamentumi nőalak, akit hamis vád alapján házasságtöréssel gyanúsítottak.

Zsuzsanna rövid története:
Zsuzsanna egy Joakim nevű, Bábelben élő, igen gazdag és tekintélyes férfinak volt a felesége.
Nemcsak szép volt, hanem erkölcsös is, mert szülei a mózesi törvény szerint nevelték.

Az asszony mindennap déltájban férje gyümölcsöskertjében sétált. Itt látta meg őt két öreg bíró, akiknek megtetszett Zsuzsanna…
Történt egyszer, hogy Zsuzsanna a nagy melegben fürdéshez készülődött. …
Mikor a vének elérkezettnek látták az időt, előbújtak rejtekhelyükről, odafutottak Zsuzsannához, és erőszakoskodni kezdtek vele.
Zsuzsanna azonban ellenállt, sikoltozni kezdett, de a vének is kiáltoztak és erkölcstelenséggel vádolták az asszonyt. A törvény előírásai szerint Zsuzsanna bíróság elé került.

Zsuzsannát halálra ítélték házasságtörés címen.
Egy Dániel nevű ifjú megállította a menetet, amely a vesztőhelyre kísérte Zsuzsannát, és hamis tanúskodással vádolta a véneket. Erre visszatértek az ítélkezés helyére, hogy meghallgassák Dániel ellenvetését.

Dániel elkülönítette egymástól a véneket, és egyenként hallgatta ki őket. Mindkettőjüktől megkérdezte, hogy milyen fa alatt látták együtt Zsuzsannát az ifjúval. Az egyik azt felelte, hogy mézgafa alatt, a másik pedig, hogy tölgyfa alatt történt az eset.
Dániel ily módon meggyőzően bebizonyította a vének gonoszságát.
(Gecse Gusztáv: Bibliai történetek, Kossuth Kiadó 1985, 212-214.o.)

Népi bölcsesség:
Zsuzsanna napján ha megszólal a pacsirta, akkor közeledik a tavasz, de ha a pacsirtát alacsonyan látják repülni, tovább tart még a tél.

Forrás: http://www.harmonet.hu/orulet/4756-februar-19.-e-zsuzsanna-napja..html