Jövőbe vezet a 10 éves Wekerle Sándor Üzleti FőiskolaJubileumi évfordulót ünnepel a 2006-ban alapított Wekerle Sándor Üzleti Főiskola. Az ország első újrendszerű, „valódi” BA képzését megvalósító intézményének alap koncepciója 10 éve változatlan: értékes diplomát, komoly szellemi kihívást, rugalmas, egyénre szabott szolgáltatást nyújt hallgatóinak. Az intézmény 5 szakán több mint 1000 hallgató végzett.

A több mint húsz éves képzési múlttal rendelkező ATALANTA oktatási csoport legifjabb tagja a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, amely előzményeit tekintve, komoly tapasztalatokkal rendelkezik a közoktatás és a felnőttképzés területén. Az oktatás-fejlesztés eredményeként idén ősszel a tanintézményben a legnépszerűbb szakokon – kereskedelmi és marketing, illetve emberi erőforrás – elindul a nappali képzés is.

https://www.youtube.com/watch?v=BmIBWWLW2ok

A hallgatóközpontú főiskolán az üzleti életben szakavatott előadók adják tovább megszerzett tapasztalataikat, tudásukat. Többek között országszerte ismert szakember a pénzügy-számvitel szak vezetője Dr. Tóth Gergely, aki a világban jelenleg is zajló pénzügyi-gazdasági folyamatok elemzéséről a médián keresztül rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot.

A hallgató-centrikus oktatásnak és a vizsgáztató tanerők rugalmasságának köszönhetően számtalan versenysportoló végzett már a Wekerlén: Mátyók Norbert Árpád, Sánta Dániel, Tóth Kristóf, Macsi Patrik, Némethy Richárd, Szávai Károly, Kovács Bence, Knipli Csongor, Török Zsolt, Makai Erika, de itt fejezte be tanulmányait az olimpiai felkészülésével párhuzamosan Jakabos Zsuzsanna olimpikon is.

A felsőoktatási intézményben kialakított oktatási program eddig is olyan gyakorlatias tudást adott, amely felkészültté tette a hallgatókat a munkaerőpiac éppen aktuális kihívásaira. A gyakorlatorientált képzés elemei – a kiscsoportos képzés és a jól felépített esettanulmányok, amelyek a hallgatók problémamegoldó és prezentációs képességeit fejlesztik – eddig is az intézmény eszköztárába tartoztak. 2016 szeptemberétől azonban egy olyan újragondolt, újrapozícionált karrieriroda és hozzá kapcsolódó mentorprogram is elindul, ami új utakat jelenthet a hallgatók karriertervezése és támogatása szempontjából. Ez a megközelítés merőben új, hiszen a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola belátta azt, hogy a munkaerőpiacon a leghasznosabb képesség a fejlődés, a gyors alkalmazkodás képessége. A rendelkezésére álló oktatási cégcsoport összehangolt működésével és a kialakított programmal lehetővé teszi, hogy az intézmény hallgatóinak akár egy évtizeden keresztül „fogja a kezét” és vezesse, illetve aktívan támogassa őket a saját karrierútjukon történő haladásban. A főiskola alapítója Szakács Fülöp Vince missziójának tekinti azt is, hogy az intézmény egy alkalmazott tudományos egyetemmé váljon, továbbá hazai viszonylatban egyedülálló szakmai együttműködést kíván kialakítani a hazai vállalatokkal is.

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola a hazai felsőoktatás, szakképzés palettáján egy üde színfolt, amely eredményesen képes ötvözni a magánkezdeményezés dinamizmusát a felsőoktatás részben már kialakult struktúrájával. Az intézmény fontos célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása és a globális követelményeknek történő megfelelés is. A főiskola ennek szellemében új programjával egyben impulzusokat adhat a hazai gazdasági felsőoktatásnak.

 


https://www.youtube.com/watch?v=Wmp6VAXGIKE