Ismertesd a FÁK országainak mezőgazdaságát!1) A FÁK (Független Államok Közössége, tagjai: Oroszország, Belorusszia, Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország, Tadzsikisztán, Kirgízia, Üzbegisztán) mezőgazdasága a terület kis részét tartja csak művelés alatt. Ennek okai:

 

– Szibéria legnagyobb része és az európai oldal északi fele tundra, vagy tajga éghajlatú. Itt rövid a nyár és alacsony a hőmérséklet a növénytermesztéshez és az állattenyésztés zöméhez is.

– Nagy területet foglalnak el sivatagok és félsivatagok a Kaszpi-tenger körül.

– A Kelet-európai síkság egy részét mocsaras területek alkotják.

Ezeket a területeket próbálták ugyan a termelésbe bevonni (hideg és szárazságtűrő fajták kinemesítésével, öntözéssel, lecsapolással), de ezek a módszerek jelentősen megemelik a termelési költségeket. Igazából a jól művelhető területeknek is bőven el kellene látni a lakosságot élelmiszerekkel, ha a termelékenység nagyobb lenne. Az alacsony termésátlagok okai:

– az államosított földeken a gazdák nem érdekeltek a termelés színvonalának javításában

– a mezőgazdaság kevésbé gépesítettek, és a meglévő gépek technikai színvonala is alacsony (nagy szemveszteség, rosszul szabályozható műtrágya, növényvédőszer kiszórás, öntözővíz rossz hasznosulása, nagy energiafelhasználás, gyors kopás stb.)

– tárolási, feldolgozási hiányosságok (pl. raktárak veszteségei)

Mindezek miatt a FÁK tagállamainak többsége különböző mértékű behozatalra szorul az alapvető mezőgazdasági termékekből, mint pl. búza, kukorica, sertés és szarvasmarha.

2) A FÁK mezőgazdasági övezetei: A nagy észak-déli kiterjedés miatt a mezőgazdaság övezetekre osztható. Az övezetek követik az éghajlatokat.

a) tundra: szinte lakatlan terület, csak kis őshonos csoportok lakják, akik elsősorban rénszarvastenyésztésből élnek.

b) tajga: ez a fenyőerdők öve, így jelentősebb mezőgazdaságról nem lehet szó, csak a városok körüli irtásterületeken, de itt is elhanyagolható mértékben. Régebben prémesállatvadászattal (nyuszt, nyest, hermelin stb.) foglalkoztak, mára ez inkább tenyésztéssé alakult át.

c) Vegyes és lombhullató erdők: ezeket szinte teljesen kiirtották. Mivel ez a terület viszonylag hűvös és csapadékos éghajlatú, ezért főleg takarmánynövények termesztésével és tejelő szarvasmarhatartással foglalkoznak.

d) Sztyeppövezet: itt a legjobbak a feltételek. A magyarországihoz hasonló mezőgazdasági termékeket lehet előállítani: búzát, kukoricát, napraforgót, cukorrépát, sertést, szarvasmarhát stb. Az övezet keleti felén a csökkenő csapadék és a hidegebb telek miatt már csak tavaszi búzát és árpát lehet termeszteni, alacsonyabb termésátlagokkal.

e) Mérsékelt övi sivatagok és félsivatagok: fő növény a gyapot és a rizs, de csak öntözéssel termeszthetők.

f) Mediterrán területek (Kaukázustól délre): gyümölcsfélék, szőlő, teatermesztés.

g) Halászat: Mivel a FÁK-at szinte mindenfelől tengerek veszik körül, a lakosság élelmezésében igen fontos a hal.