Rendszerváltások Kelet-Közép-EurópábanRendszerváltásokhoz vezető út

* a válság a 70-es években kezdődött a világgazdasági korszakváltás idején

* a szocialista országok azt hangoztatták, hogy a tőkés országokat érintő problémák (olajrobbanás) nem érinti őket
* mégis egyre többet kellett fizetni a nyugati importért + keleti termékek értéke csökkent –> a krízis elérte a szocialista országokat is
* a színvonalkülönbség óriási volt a csúcstechnológiai ágazatokban hiszen a tudományos-technikai forradalom alig tett hatást a keleti országokra
* a nemzetközi piacon a KGST-tagállamok visszaszorultak, a világkereskedelmi részesedés jelentősen visszaesett
* felgyorsult a területen az eladósodás (Sz.u. nélkül 1981re már 60milliárd dollárra emelkedett összesen)
* nyugaton a gazdaságpolitika nem ideológiához kötődött hanem a piac mozgását követte, míg keleten a konzervatív ideológia megmerevítette a nemzeti + közös irányítási struktúrákat –> nem tudtak a világgazdaság követelményeihez alkalmazkodni
* súlyos társadalmi következmény –> életszínvonal iszonyatosan alacsony
* a turizmus fellendülésével egyre jobban tudatosult a különbség a nyugati fogyasztói társadalommal szemben

Válság a Szovjetunióban

* a hetvenes évektől a szovjet gazdaság fejlődése egyértelműen lemaradt a nyugatiakétól, különösen a korszerű technológiát igénylő területeken
* a mezőgazdasági termelés is hanyatlott, korábban a cári Oroszo. volt a világ 1ik legnagyobb gabona-exportőrje míg a Sz.u. egyre több behozatalra szorult
* a Sz.u. az éves költségvetés több mint felét használta fel fegyverek fejlesztésére a fegyverkezési versenyben (hidegháborúban) míg Amerikában ez csak pár százalékot tett ki + a minőségük is elmaradt a nyugatitól –> az életszínvonal rohamos csökkenéséhez vezetett
* 1985-ben a Politikai Bizottság Gorbacsovot választotta meg az SZKP főtitkárává –> reformok, fő jelszavai a peresztrojka(átalakítás) és a glasznoszty (nyíltság) voltak
* a glasznoszty erjedést indított a szovjet társadalomban –> a 89es parlamenti választásokon már több jelölt indulhatott+ ellenzékiek és függetlenek is bekerültek –> egyre nagyobb tekintélyre és hatalomra tett szert Borisz Jelcin
* 90-91re Gorbacsov népszerűsége csökkent
* a gazdasági válság nem oldódott meg + sok helyen nemzetiségi ellentétek robbantak ki
* 91-ben fogságba ejtették a keményvonalasok Gorbacsovot, de a puccskísérlet néhány nap alatt összeomlott
* ezt követően ellenállás nélkül feloszlatták a Szovjetunió Kommunista Pártját
* Jelcin orosz elnök saját vezénylete alá vonta a fegyveres erőket, az állami nagyvállalatokat és a sajtót
* 1991 decemberében Jelcin megállapodott az ukránokkal + beloruszokkal hogy létrehoznak egy lazább államszövetséget a Sz.u. helyett –> Független Államok Közössége
* Oroszország jogilag a Sz.u. törvényes örökösének számít
* a 15 volt tagköztársaság területén közel száz kisebb nagyobb nép élt, az oroszok hirtelen kisebbségbe kerültek néhol, nem mindig törődtek bele az új helyzetbe

A szovjet tömb felbomlása

* Gorbacsov világossá tette hogy a szovjet hadsereg nem fog beavatkozni a szocialista országok belügyeibe
* Lengyelországban 1989 februárjában kerekasztal-tárgyalások kezdődtek a kormány és az ellenzék között –> legalizálták a Szolidaritást és parlamenti választásokat írtak ki (a mandátumok fele biztosítva a komcsiknak)
* az új összetételű parlament 89 augusztusában Tadeusz Mazowieczki személyében nem komcsi politikust választott az ország miniszterelnökévé
* Magyarországon is ekkortájt kezdődtek a kerekasztal-tárgyalások
* az NDK, Csehszlovákia és Románia politikusai erőszakkal akartál feltartóztatni a tiltakozókat
* az NDK polgárai tömegesen próbáltak (M.o.-n keresztül is) nyugatra szökni
* 1989. november 9-én bontani kezdték a berlini falat, napirendre került Németország újraegyesítése, a rendszer összeomlott
* novemberben leváltották a bolgár pártfőtitkárt, decemberben a cseh vezetés is megbukott
* Romániában Ceausescu uralmát csak erőszakosan sikerült megbuktatni

A rendszerváltás nehézségei

* a posztkommunista tervgazdaságok átállítása a piacgazdaságra mindenütt gazdasági visszaeséssel járt , amelyet tömeges munkanélküliség, az egyenlőtlenségek fokozódás és a szegénység növekedése kísért.
* különösen súlyos helyzet alakult ki a Sz.u. utódállamaiban
* a nagyszabású privatizációs programoknak köszönhetően valamennyi posztkommunista országban többségbe jutott a magántulajdon
* a politikai átalakulást a demokratikus hagyományok hiánya nehezítette
* felmerültek a kommunizmus alatt nem ismert problémák (nemzetiségek)
* Csehszlovákia békésen vált szét 1993-ban de Jugoszlávia + Sz.u. területén véres összecsapások voltak