Balassi Bálint Egy katonaének című versének elemzése kapcsán Arató László beszél a költő műveinek tematikus megközelítéséről, a művek befogadástörténetéről, Balassi kötet és cikluskompozíciójáról.

A vers kapcsán ez előadó körüljárja a műfaj kérdését, a műfaj meghatározását a vers szerkezetére és témájára vonatkozó példákkal támasztva alá.