A közelítő tél című vers kapcsán az elégiaköltő Berzsenyivel ismerkedhetünk meg.

Arató László előadásában a feltartóztathatatlan időmúlás kötőjének nevezi a két nagy stílusirányzat, klasszicizmus és romantika határán alkotó Berzsenyi Dánielt.