Ottlik Géza Iskola a határon című regényét Arató László elemzi.

Az előadó beszél a regény jelentőségéről, a 70-es évek prózairodalmának megújítóira tett hatásáról, modernségéről. Elemzésében kitér a mű sajátos időkezelésére, az elbeszélői helyzet összetettségére, feltárja a regény lehetséges olvasatait.