József Attila Ódája egyike költészetünk legszebb szerelmes verseinek.

Az életrajzi megközelítést elvetve a vers megalkotottságáról beszél Arató László előadásában.
Az előadó kitér a költő által tanulmányozott bölcseleti munkák hatására bemutatva szerkezet és téma tökéletes egységét.