Kölcsey Ferenc Himnuszát Arató László elemzi. Az előadásban szó esik a műfajról, hivatalos nemzeti énekünkről.

Az előadó körüljárja a bűntudat kérdését, a panaszkodás hagyományát. Bemutatja a vers szerkezetét, kitér a Himnusz és a Szózat történelemszemléletére.
Részletezi a történelembe való visszahelyezkedést, az archaizálás eszközeit.