A tudományos vagy szakmai stílusFogalma: A tudomány és az egyes szakterületek belső, illetve az adott terület határain túl nyúló kommunikációja

Rendeltetése:
– szakmai (belső) és ismeretterjesztő (külső) információáramlás, új ismeretek közlése

Jellemzői:
–    írott és beszélt változat
–    az értelmi (elvont, absztrakt) kifejezésmód túlsúlya
–    egyéb jelrendszerek, szimbólumok (képek, jelek, rövidítések) használata
–    hivatkozások, utalások, jegyzetek
–    szakmai helyesírás

Szó- és kifejezéskészlete:
–    szakszavak, szakkifejezések
–    idegen szavak, idézetek
–    saját belső terminológia, zsargon

Mondatszerkesztése
– kijelentő mondatok túlsúlya
– áttekinthető szórend
– többszörös alárendelések
– kötőszók szerepe a logikus gondolatfőzésben

Szövegfajták, típusok
Szóban: tudományos előadás, vitavezetés, előadások
Írásban: esszé, monográfia, tanulmány, értekezés, szakvélemény, kritika, ismertetés, tankönyv

Egyéb jellemzők: mozgalmas, gyorsan változó stílusréteg. Ezen a területen legfontosabb a nyelvi tudatosság, nyelvi tervezés, mert akár egy generáción belül is nagyon erőteljes lehet a változás (informatika, genetika, génsebészet). Kirívó a túlzott idegenszó-használat, ez akár hibája is lehet egy gyengébben megírt szakmai szövegnek. Van olyan felvetés is, hogy a tudományos előadásokat kizárólag angolul írják és tartsák meg, mert a tudomány csak nemzetközi mércével mérhető.

Stílusukban jellemző az értelmi-logikai gondolatmenet, pontosság, árnyaltság. Sok benne az idézet és a hivatkozás, mert állításaikat a szerzők ezzel akarják igazolni. A hivatkozásoknak akár tudományonként eltérő rendszere alakult ki.
A tudományos ismeretterjesztő szövegek közérthetőbbek, hiszen nem szűk szakmai közönséghez szólnak.
A helyesírás A magyar helyesírás szabályain nyugszik, de a speciális kifejezések, többszörösen összetett szavak miatt szükségessé vált szakmai helyesírási szótárak elkészítése is.