Ebben a matematika érettségire felkészítő videóban dr. Gerőcs László vezető matematikatanár a halmazok témakörről beszél.

A rövid elméleti összefoglalóban az alábbiakról esik szó: halmazok (azonos tulajdonságú dolgok összessége), ponthalmaz, számhalmaz, üreshalmaz, részhalmaz, halmaz eleme, valós számok halmaza, természetes számok halmaza, egész számok halmaza, racionális számok halmaza, irracionális számok halmaza, számegyenes, halmazműveletek, halmazok uniója, halmazok metszete, két halmaz különbsége.

Az elméleti összefoglaló után halmazokkal kapcsolatos típusfeladatok részletes megoldása következik, bőséges magyarázattal ellátva: 1. Egyszerű halmazműveletek elvégzése a pozitív egész számok halmazán; 2. Szöveges feladat megoldása halmazábra segítségével; 3. Négyzetgyökös törtkifejezés értelmezési tartományának meghatározása és ábrázolása a számegyenesen.

Videó tartalomjegyzék
• Rövid elméleti összefoglaló (halmazok, halmazműveletek) 0:19
• 1. feladat: Egyszerű halmazműveletek elvégzése a pozitív egész számok halmazán 6:36
• 2. feladat: Szöveges feladat megoldása halmazábra segítségével 8:37
• 3. feladat: Négyzetgyökös törtkifejezés értelmezési tartományának meghatározása és ábrázolása a számegyenesen 13:19