Ebben a matematika érettségire felkészítő videóban dr. Gerőcs László matematika vezetőtanár a gráfokról beszél.

A rövid elméleti összefoglalóban az alábbiakról esik szó: gráfelmélet, gráfok, Euler, Königsbergi hidak problémája, egyszerű gráf, összefüggő gráf, fa gráf, teljes gráf, gráf pontjai, gráf élei, n pontú teljes gráf éleinek száma, pontok fokszáma, a fokszámok összege az élek számának kétszerese, a páratlan fokszámú csúcsok száma páros.

Az elméleti összefoglaló után a gráfelmélet néhány középiskolai szintű típusfeladatának részletes megoldása következik, bőséges magyarázattal ellátva: 1. feladat: Egyszerű szöveges gráfelméleti feladat; 2. feladat: A fokszámok alkalmazása egy összetett feladatban; 3. feladat: Teljes gráffal kapcsolatos egyszerű feladat; 4. feladat: Teljes gráf éleinek számával kapcsolatos másodfokú egyenletre vezető szöveges feladat; 5. feladat: Gráf fokszámaira vonatkozó feladat (esetek kizárása).