Ebben az emelt szintű matematika érettségire felkészítő videóban dr. Gerőcs László matematika vezetőtanár az alábbi négy emelt szintű feladat részletes megoldását mutatja be, bőséges magyarázattal ellátva:

1. Egy boríték adatainak kiszámítása adott feltételek mellett; 2. Egy derékszögű háromszög szögeinek vizsgálata számtani, illetve mértani sorozatok felhasználásával; 3. Dobókockával kapcsolatos valószínűség-számítási feladatok; 4. Egy háromszög hiányzó csúcspontjának meghatározása koordináta-rendszerben differenciálszámítás segítségével, és egy integrálszámítási feladat.