Osztály: 7. osztály
Témakör: Európa (Dél-Európa)
Tanítási egység: Spanyolország és Olaszország
Az óra típusa: új ismereteket feldolgozó óra
Munkaforma: csoportmunka

Készítette: Szegedi László 

1. A tanítási óra főbb céljai:

 

Oktatási célok:

Ismerjék a tanulók Spanyolország és Olaszország természeti és gazdasági adottságait, az ipar és mezőgazdaság szerkezetét, jellemzőit, színvonalát, térbeli rendjét. A különböző természeti és társadalmi jellemzők, összefüggések értelmezése. Lássák az idegenforgalom jelentőségét, szerepét a gazdasági életben. Különböző típusú térképek használata az ismeretszerzésben.

 

Nevelési célok:

Dialektikus gondolkodásra nevelés a földrajzi összefüggések megláttatásával:

 • Éghajlat – domborzat – mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés)
 • Ásványkincsek – ipar
 • Természeti adottságok – turizmus – idegenforgalom

Esztétikai nevelés: a természeti szépségei iránti érdeklődés felkeltése, az egyetemes emberi kultúra alkotásainak megláttatása, felfedeztetése

Erkölcsi nevelés: mások, más népek kultúrájának, szokásainak tisztelete, toleranciára nevelés; az önálló fegyelmezett, pontos munkára nevelés

 

Képzési célok:

Alkalmazó, összehasonlító, lényegkiemelő, problémamegoldó, logikus térkép-olvasási, rendszerező, értékelő, önálló feladatmegoldó képesség fejlesztése.

 

 

 

2. A tanítási óra oktatási követelményei:

 

 1. Fogalmak

Új fogalmak

Általános fogalmak: –

Egyedi fogalmak: –

Mélyítendő fogalmak:

Általános fogalmak:száraz, kontinentális éghajlat, öntözéses gazdálkodás, higanyérc, uránérc, vasérc, feketekőszén, vaskohászat, gépgyártás, autógyártás, textilipar, élelmiszeripar, idegenforgalom,

Egyedi fogalmak: Spanyolország, Portugália, Mezeta, Madrid, Barcelona, Bilbao, Kanári-szigetek, Baleár–szigetek, Olaszország, Torino, Milánó, Genova, Nápoly

 

 

 1. Folyamatok

Új folyamatok: –

Megerősítendő folyamatok: belső népességvándorlás

 

 1. Összefüggések: Az idegenforgalom mértéke és a gazdasági élet fejlettsége
 2. Kiemelt tevékenységek:

 

Falitérkép, atlasz, tankönyv (Tamacsics Katalin: Kontinensek földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2005.) munkafüzet, applikációs térkép, kép, írásvetítő, zenei CD (Bizet: Carmen – Torreádordal)

 


IV. Óravázlat

 

Didaktikai feladatok,

idő

Az óra menete, oktatási feladatok

Munkaformák, módszerek

Nevelési, képzési feladatok

Szervezési feladatok

1 perc

 

 

Motiváció, érdeklődés felkeltése

5 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célkitűzés

 

Résztémakörök meghatározása

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatmeg-oldás

18 perc

 

 

Rendszere-zés, összefoglalás

15 perc

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazó ellenőrzés

5 perc

 

 

 

 

 

A következő óra előkészítése, az érdeklődés felkeltése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az órai munka értékelése

1 perc

 • Jelentés
 • Naplóbeírás
 • Felelősök jelentése, felszerelés ellenőrzése

 

 

Képzeletbeli utazásra indulunk. Utazásunk során „felfedezünk” két országot. Hogy melyik két országot, azt ki kell találnotok. A képzeletbeli utazás előtt alkossatok 4 csoportot, 4-4 fővel. A csoportok kialakítása tetszőleges, de a csoport minden tagjának egyformán ki kell vennie a részét a közös munkából. A feladatok megoldását követően én jelölöm ki a csoport munkájáról beszámoló tanulót. A csoportok munkájuk során jelképes eurókat szerezhetnek (ez már utalás arra, hogy a világ mely részére tervezzünk utazásunkat) jó teljesítményük jutalmaként. A legtöbb eurót összegyűjtő csapat tagjai egy-egy kis ötöst szerezhetnek az óra végén.

Induljunk! Kalandra fel! Az általam írt néhány sor, illetve egy-egy kép, valamint az asztalra helyezett tál tartalma segít abban, hogy kitaláljátok melyik két ország a mai úti célunk. Arra kérlek benneteket, miután elhangzott a szöveg és megnéztétek a képeket, a lapra írjátok fel az országok neveit és emeljétek fel egyszerre.

 

Úti célunk első pontja,

Hol gyakran szól a kasztanyetta.

Éghajlata óceáni és mediterrán,

János király bölcsen ül az ország trónján.

Juha a merinói, bora a malaga

Bőven jut mindkettő bizony exportra

Reál Madrid a főváros csapata,

Fernando Alonso az ország új csillaga.

 

Utunk következő állomása,

az etruszkoknak volt hazája.

Ha átjutunk az Alpokon,

Várnak az Appenninek

Mediterrán tengerpart

vonzza az embereket.

Nagyjai voltak egykoron

Augusztus és Cézár,

De napjainkban ismertebb

a Juventus és az AC Milán.

 

Hol járunk tehát?

 • Spanyolország, Olaszország

A helyes megfejtés jutalma 1-1 jelképes euro.

 
 

 1 EURÓ

 

 

 

 

 

Ismerjük meg tehát a két dél-európai országot közösen! A csoportok bemutatják a két ország földrajzi helyzetét, éghajlatát, gazdaságát és képet adnak az országok idegenforgalmáról a feladatlapokon lévő kérdések, feladatok segítségével.

Húzzunk egy-egy borítékot, melyben a csoportok megtalálják a feladataikat és 1-1 kitűzőt, mely jelzi, hogy melyik ország képviselői lesznek.

(Kitűzők képei, az adott ország zászlóit ábrázolják.)   

    

Borítékok kiosztása

            (fontos: színes borítékok figyelemfelkeltő szerepe)

 • Feladatok ismertetése (mellékletben)
 • Csoportmunka

            (közben tanári ellenőrzés, segítségnyújtás)

A csoportmunka végeztével a kijelölöm a csoportok munkájáról beszámoló tanulókat. A csoportok által elkészített térképeket, plakátokat felhelyezzük a táblára.

 

 • Csoportok feladatmegoldásai, beszámolója
 • Foglaljuk össze az elhangzottakat egy táblázat segítségével, mely lehetőséget nyújt a két ország gazdasági életének összehasonlítására. /Vázlatírás, fólia segítségével (mellékletben)/

 

 

 • Ellenőrzés, puzzle játék,

2 körben a csoportok 1 és 8 között számokat választanak, mely számokhoz kérdések tartoznak. Helyes válasz esetén egy ablak kinyílik egy elrejtett képen (Akropolis), és feltűnik egy képrészlet. A feladat: kitalálni mi látható a képen. Helyes válaszokért 1-1 euró a jutalom. (Feladat kérdései a mellékletben.) A képen látható épület felismerése újabb eurót eredményez a képet felismerő csapatnak.

A képen látható Akropolis már a következő óra anyagára utal, hiszen utazásunkat tovább folytatjuk Európa más részein, nevezetesen a Balkán-félszigeten.

 

 

 

 

Házi feladat kijelölése:

Tk. 202-207. oldal

 

Könyvajánló:

        Spanyolország. Nyitott Szemmel sorozat. Kossuth Kiadó Rt., Bp. 2003.

        Fajth Tibor – Dombi József: Itália. Panoráma útikönyvek. Hatodik, átdolgozott kiadás. Bp. 1978.

 

Az órán szerzett eurók összesítése, a tanulók munkájának értékelése jutalmazás, dicséret.

 

Felhasznált irodalom:

        Spanyolország. Nyitott Szemmel sorozat. Kossuth Kiadó Rt., Bp. 2003.

        Fajth Tibor – Dombi József: Itália. Panoráma útikönyvek. Hatodik, átdolgozott kiadás. Bp. 1978.

        Dr. Probáld Ferenc: Regionális földrajz a középiskolások számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000.

Rendszeres-ségre, pontosságra nevelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más kultúrák értékeinek, természetföld-rajzi, társadalmi jellemzőinek ismerete, felismerése.

Felismerő, felidéző képesség fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészséges versenyszellem kialakítása, lényegkiemelő képesség fejlesztése, gyors, pontos, fegyelmezett munkára nevelés.

Térképolvasá-si képesség fejlesztése.

Fontos az ok-okozati összefüggések felismerése, kommunikáci-ós képesség fejlesztése, nyelvhelyes-ségre, helyes kifejezés használatra nevelés.

Rendszerző, gyors felidéző, emlékező képesség fejlesztése.

Reális önértékelő képesség fejlesztés

 

Fealdatlapok letöltése

Egész óratervezet letöltése