Osztály: 7. osztály
Témakör: Afrika
Tanítási egység: Afrika éghajlata, vizei (A legforróbb kontinens)
Előző óra anyaga: Afrika születése és mai felszíne
Következő óra anyaga: Élet Afrikában
Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra
Munkaformák: Csoportmunka, frontális munka

Készítette: Szegedi László 

1. A tanítási óra főbb céljai:

Oktatási célok:

Térképek, tematikus térképek használata. Az éghajlat és természetes növénytakaró összefüggése, a passzátszél és trópusi övezet összefüggése, az éghajlat és a folyók vízjárásának kapcsolata

Nevelési célok:

Önálló ismeretszerzés gyakorlása, összefüggések meglátása, ok- okozati kapcsolatok feltárása. Fóliaábrák, fotók (esztétikai nevelés), idegen tájak éghajlata, növényzete (erkölcsi nevelés)

Képzési célok:

Önálló, logikus gondolkodás fejlesztése, feladatmegoldó képesség fejlesztése

2. A tanítási óra oktatási követelményei:

  1. Fogalmak

Új fogalmak: passzátszél, egyenlítői éghajlat, laterittalaj, füves, ligetes, erdős szavanna, trópusi sivatag, oázis, mediterrán, keménylombú erdő,
 

  1. Folyamatok

Új folyamatok: –

Megerősítendő folyamatok:-

  1. Összefüggések: éghajlat és vízrajz összefüggése
  2. Kiemelt tevékenységek: atlaszhasználat

Folyatás letöltése word formátumban ITT!

IV. Taneszközök

 

Tankönyv: Jónás Ilona, Dr. Kovács Lászlóné, Dr Mészáros Rezsőné, Vízvári Albertné: Földrajz 7. osztály – Kontinensek földrajza Mozaik, Szeged 2005, 23-26.

Földrajzi atlasz

Képek (Geo 2006/március 40, 41. oldal, illetve National Geographic Magyarország 2005 szeptember 60, 64 old és www.geograohic.hu/africa),

Falitérkép,

Gyerekek által készített terepasztal. A terepasztalhoz szükséges eszközök (ld. Melléklet).

 

V. ÓRAVÁZLAT

Óra menete

Didaktikai mozzanatok, munkaformák, eszközök

Ellenőrzés: Az elmúlt órán Afrika felszínét és tájait tanultuk. Egy pincében megtalálták egy utazónak a leírását Afrikáról, amelyet az egér megrágott. Egészítsétek ki, hogy mindenki számára Érthető legyen! Közösen ellenőrizzük. (2. és 3. számú melléklet)

Rövid, önálló feladat, majd frontális ellenőrzés, az írásvetítővel kivetített szöveg segítségével.(2 és 3. számú melléklet)

Motiváció: Mutatok néhány képet (4. számú melléklet, Geo 2006/március 40,41., National Geographic 2005/szeptember 125-139, 34, 35.), amelyeket az utazó könyvében találták? Hol élnek? Milyen időnek kell ott gyakran lenni?

Tárgyak, képek

Célkitűzés: A mai órán megnézzük, hol is készítette az utazónk a képeket!

problémafelvetés

Részcélkitűzés: Keresd ki az Atlaszod tematikus térképéről (107.old.), hogy Afrika melyik éghajlati övezetekben található?

 – Nagy része a forró övezethez, és egy kis része a mérsékelt övezethez tartozik.

Kérdve kifejtés

Részcélkitűzés: Alakítsatok 4 csoportot! Minden csoport elrepül Afrika valamely pontjára, oda, ami a repülőjegyén fog szerepelni. Több évig itt fogtok lakni, mert feladatul kaptátok, hogy járjatok utána tényleg olyan-e az éghajlat Afrika egyes részein, mint azt az utazónk leírta. Az ő írásának segítségével – amelyet a borítékban találtok meg – , és az Atlaszotokkal vághattok neki az útnak. Mikor haza jöttök, be kell számolni minden csoportból egy utazónak, hogy mit látott, tapasztalt ott!

A csoportból egy-egy tanuló húz egy kártyát, amin a következők szerepelhetnek: Brazzaville (egyenlítői), N’Djamena (szavanna), Asszuán (trópusi sivatag), Tunisz (mediterrán) (7. számú melléklet)

         Egy makettszerű asztalt kell készíteniük, az általuk húzott éghajlati övről ill. területről, amelyen a megfelelő növényeknek kell állni, a karton fekvő részét kell beszínezni, a talaj színének, s ráírni a nevét; a hátul álló kartonra rá kell írni az éghajlati terület nevét, az évi csapadék mennyiséget, az évszakok számát, az évi középhőmérsékletet, a hőingás kicsi vagy nagy. (8. számú melléklet) Ezen kívül ki kell keresni a térképről, hogy Afrika, mely területe tartozik ide. A kellékek egy minden csoport számára – az általuk kihúzott helynek megfelelően – külön borítékban van.(9. számú melléklet). A borítékban kapják meg pontosan a feladatot és a szöveget is(5. és 6. számú melléklet)

Csoportmunka: atlasz és a mellékelt eszközök használata (1.számú mellékletben)

Cél az egyéni ismertszerzés fejlesztése, a tematikus térképek használatának gyakorlása.

Problémafelvetés és megoldása

Megbeszélés: Most pedig minden csoport ismerteti, hogy hogyan oldott meg a feladatot. Az első csoportból X.Y. hozd ki a makettet, és mond el, hogy ti mit láttatok, mikor kiszálltatok a repülőgépből! A táblára tűzd fel azokat a papírokat (13. számú mellékletben szereplő módon), amelyeken annak az afrikai területnek a neve szerepel, ahol egyenlítői az éghajlat, majd mutasd meg a térképen. (és a többi csoporttal is ugyanígy)

– Kapnak 4 db A/5-s kitöltetlen mintát is (lásd 8. számú melléklet), amelyet a tanár irányításának segítségével kitöltenek az egyes beszámolók alapján, majd otthon beragasztják a füzetbe.

Ellenőrzés

Átvezetés, részcélkitűzés: Mutatok néhány képet, ezekről a területekről, hogy hogyan is néznek ki valójában. (10. – 12. számú melléklet,)

Most pedig közösen utazzunk el az egyes városokba, és nézzük meg, mi segítette ezeknek az éghajlati öveknek ill. területeknek a kialakulását!

képek

Melyik csoport volt az, akiknél legtöbb hő éri a napból a Földet?

                     Brazzaville-csoport

A leginkább melyik nevezetes szélességi körre jellemző ez?

 – Egyenlítőre

Mutasd meg a falitérképnél, hogy hol húzódik Afrikánál az Egyenlítő!

Mi tapasztaltatok, mi történik azzal a levegővel, ami melegebb lesz a környezeténél?

                     Felemelkedik.

Helyezd el a nyilat (14. számú melléklet) a maketten, hogy merre áramlik a levegő!

Vajon milyen légnyomást tapasztaltak az ideutazók, magas, vagy alacsony?

                     alacsony

A felemelkedő levegőből mi képződik?

                     Felhő

Helyezd el a felhőt a maketten! (14. számú melléklet)

Rajzold be a táblarajzon! (13. számú melléklet)

Miért szomjazott nagyon az a csoport, amelyik a sivatagban, a térítőknél dolgozott? Miért nincs sok eső? Mi kell az esőhöz?

                     Felhő

Miért nem képződik itt felhő? Gondolj vissza arra, hogy miért képződött az Egyenlítőnél!

                     Mert leszáll a levegő.

Helyezd el a nyílat a maketten!

Rajzold be a táblarajzon!

Helyezd el a napot a maketten!

Mutasd meg a térképen hol száll le a levegő Afrika területén!

Akik a két terület között voltak, mit tapasztaltak, hogy fúj a felszín közelében a szél?

Hogy fújhat a magasabb légrétegekben?

Hogy nevezzük az a szelet, amit a térítőktől az Egyenlítő felé fúj?

                     Passzátszél

Ragaszd fel a nyilat a makettre!

Rajzold be a táblarajzon, hogy a térítőktől az Egyenlítő felé történő áramlást!

Valójában soha nem fújhat É-i vagy D-i irányba a passzátszél, a földforgása miatt! Milyen irányba forog a föld?

             K-i

Képzeld el, hogy elkezdenéd ez a nyilat a táblán húzni, milyen irányba fog mutatni?

Milyen irányba fog akkor a passzátszél is fújni?

             É-in ÉK-i D-in DK-i

Helyezd el ennek megfelelően a nyilat a maketten! Rajzold be a táblarajzon!

Belső koncentráció a 6. os tananyaggal.

Táblarajz használata (11. számú melléklet), atlasz, falitérkép használata

Cél a logikus gondolkodás fejlesztése, a földrajzi jelenségek összefüggéseinek meglátása.

Az év mely napján, melyik csoportnál volt a szélrendszer felszálló ága?

IX. 23. és III. 21. tavaszi/őszi napéjegyenlőség- Egyenlítő – Brazzeville- csoport

VI. 22-én Ráktérítő közelében – Asszuán –csoport

A Baktérítő környékére nem utazott egyik csoport sem. Ezért most oda repüljünk! Melyik nap lenne az ,amíg közelítene felénk a felszálló ága a szélrendszernek?

         – XII. 22.ig

 

Átvezetés: Melyik utazócsoport tapasztalhatta azt, hogy kétszer vonul át a felszálló légáramlat felettük?

                           Szavannán.

Hány évszakot tapasztaltak?

                           2 egy száraz és egy csapadékos

 

 

Részcélkitűzés: Mit tapasztaltatok, milyen volt itt a folyók vízjárása?

                           Ingadozó

Milyen vízjárású folyóval találkoztak az egyenlítői éghajlatra utazók?

egyenletes

 

Most pedig utazzunk el a leghosszabb, legnagyobb folyóhoz!  Melyik az a folyó? Mutasd meg a falitérképnél!

         Nílus

Most mindnyájan gyalogoljunk fel oda, ahol a folyó ered! hol található az eredete? Mutasd meg a fali térképen!

Ezután egy tutajon leúszunk a torkolathoz. Hova kerülünk?

         Földközi-tenger

Mit tapasztalunk, hogy néz ki a torkolata?

Milyen típusú?

         delta

A Kongót is ugyan így ki keresik, megmutatják.

Most utazzuk körbe Afrikát s nézzük meg, hova torkollanak azok a folyók, amelyeknek tölcsér torkolata van! Mi az, ami segíti, hogy a hordalék ne rakodjon le?

         Apály, dagály

Ha a Szaharába akarunk utazni, akkor a térképen szaggatott vonallal találkozunk. Miért? Keresd ki a térképmagyarázatból, hogy mit jelöl!

         Nincs mindig víz benne, ez a vádi.

Szaharában vagyunk, meleg, száraz idő van. Elkezd egy picit esni az eső, azt is beszippantja a föld, annyira szomjas. Nem folyik le, nem éri el a tengert, óceánt. Egyszer csak zuhogni kezd! Ekkor meg hömpölyög, folyóként egy ideig.

Hogy hívjuk azokat a területeket, amiknek a folyói nem érik el a tengert, nem folynak le?

         lefolyástalan

Mutasd meg a falitérképen, hogy hol vannak ilyen területek!

Atlasz, falitérkép használata

Utazásunk során egyszercsak hosszúkás tavakat látunk. Hol járunk? Keress az atlaszodban tavakat, amelyek hosszúkásak!

Mutasd meg a falitérképen! Miben helyezkednek el?

         Kelet-afrikai árokrendszer

Keresd ki a nagyobb tavak nevét az atlaszodból!

Keresd meg Afrika legnagyobb tavát! Mutasd meg!

Kapcsolat a múltórai anyaggal.

Cél a logikus gondolkodásra nevelés

Összefoglalás: „Ki vagyok én?” játék. A táblán található számokhoz egy-egy kérdés és egy-egy betű kapcsolódik! A szám kérése után kaptok egy kérdést, és ha helyesen válaszoltok, akkor a kártyát megfordítjuk és kaptok egy betűt! A végén a betűkből megkapjátok a megoldást, ami Afrikával kapcsolatos. (14. és 15. számú melléklet)

 

Házi feladat kijelölése és motiváció a következő órára:

Gyűjtsétek össze, hogy milyen növényeket termesztenek Afrikában az egyes éghajlati területeken ahova elutaztál, és milyen állatokkal találkoztál! Keressetek képeket is róluk, ragasszátok kemény kartonra és a következő órán kiegészítjük vele a makettet.

Koncentráció biológiával.

Óravégi rendtartó intézkedések

 

 

 

VI. Mellékletek

Melléklet letöltés…

Egész óratervezet letöltése