A GEOTERMIKUS ENERGIA tanulmányozása 

Legyél Te is geológuscsapatunk „mérnöktagja” a földrajz szakkörön!

Készítette: Szegedi László 

A szakkör célja a tanulók környezet iránti felelősségének a felélesztése, olyan szemléletmód kialakítása, amellyel felnőttként képesek lesznek megfelelően funkcionálni a meglévő társadalomban és hozzájárulni annak fejlődéséhez.

Kedves Tanulók! Az ez évi szakköri foglalkozásunk rendhagyó lesz. Geológusok, mérnökök egy kisebb csapata azt a feladatot kapta, hogy országunk energia szerkezetét megvizsgálja, arra vonatkozóan némi változtatást javasoljon a gazdaságosság érdekében; különös tekintettel a geotermikus energiára. Legyél Te is csapatunk tagja! Munkára fel!
 
1. foglalkozás: Energiaforrások osztályozása, meghatározása
–    Készítsetek diagramot az energiaforrások összetételéről! (tk. 8.o)
–    Rajzoljátok le a Föld belső szerkezetét! (Használd a tk.1.1.ábráját és a középiskolai tankönyved)
–    Határozzátok meg a geotermikus energia fogalmát! (tk. 10.o.)
–    Határozzátok meg a geotermikus grádiens fogalmát! (tk. 10.o.)
–    Számolási feladat:
Geotermikus energia készletek után kutatva, 15 °C felszíni átlaghőmérséklettel és 30 °C /km hőmérsékletnövekedéssel számolva 2000 méter mélyen hány °C hőmérséklettel kell számolnunk? (segít a tk. 10. o.)
–    Az atlaszunkat használva keressünk olyan területeket a Földön, ahol az asztenoszféra anyaga megközelíti a földfelszínt! Rajzoljuk be ezeket a vaktérképünkre (szubdukciós zónák, közép-óceáni hátságok, tk.11.o., 2.1.á.)

2. foglalkozás: Geotermikus rendszerek
–    Tanulmányozzátok át a tk.12. oldalát! Fogalmazzátok meg, hogy milyen elemei vannak egy geotermikus rendszernek?
–    A geotermikus energia áramfejlesztési célú hasznosítását tekintjük át világviszonylatban. Mely országok azok, ahol a geotermikus energiát áramfejlesztési céllal hasznosítják? (2.3.táb.) Milyen tendencia figyelhető meg az utolsó tíz évben. Mely országoknál volt számottevő a növekedés? Vizsgáljátok meg a tk.2.7. ábráját! Mire következtetsz?
–    A geotermikus energia nem áramfejlesztési célú hasznosítását vizsgáljuk világviszonylatban. (tk.2.5.táblázat) Mely országok állnak az első három helyen? Magyarország hányadik helyen áll? Milyen következtetést tudsz ebből levonni?

3. foglalkozás: Geotermikus energiaforrások kutatása I.
–    Tanulmányozzátok át a tankönyv 21. oldalát. Fogalmazzátok meg, hogy mire irányul a geotermikus energiaforrások kutatása?
–    Milyen jelenségek utalnak geotermikus mező jelenlétére?
–    Tervezzétek meg egy fluidum bázisú rezervoár kutatást! Milyen lépésekben történik a fluidum bázisú rezervoárok kutatása? (1. továbbkutatásra alkalmas területek kijelölése, stb. folytasd!)
–    Milyen célt szolgál a természetes állapot modell elkészítése (tk.24.o.)

4. foglalkozás: Geotermikus energiaforrások kutatása II.
–    Tanulmányozzátok át a tankönyv 25-26. oldalát! Milyen specifikus kutatásoknak kell megelőznie a földhő alapú geotermikus rendszerek telepítését?
–    Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hőszivattyúk telepítéséhez?

 
5. foglalkozás: Geotermikus készletbecslés
–    Tanulmányozzátok át a tankönyv 27. oldalát! Fogalmazzátok meg mit jelent a geotermikus készletbecslés? Mi a célja a geotermikus készletbecslésnek? Milyen szempontokat kell figyelembe venni a geotermikus készletbecslés előtt?
–    Vizsgáljátok meg alaposan a tk. 4.1.ábráját (Módosított McKelvey-diagr.- kinyerhető alapkészlet)! Próbáld megmagyarázni a következő fogalmakat! (Segít a tk.28.o.)
o    Geotermikus alapkészlet
o    Kinyerhető alapkészlet
o    Földtani vagyon
o    Hasznos kinyerhető alapkészlet
o    Maradék kinyerhető alapkészlet
o    Ismert vagyon
o    Reménybeli vagyon
o    Tartalék vagyon
o    Ipari vagyon
o    Technikai potenciál
–    A tározó típusa szerint milyen rezervoártípusokat különíthetünk el?(Jung féle technikai potenciál. Muffler és Catadi) (tk. 29.o)
–    A hőmérsékletet és hidrogeológiai jellemzőket tekintve, milyen osztályokba sorolhatjuk a készleteket? (Kohl)
–    Mi a véleményed? Hasznosítható-e és milyen feltételekkel egy 6 km mély 70°C-os rezervoár geotermikus energiája? (tk.30.o.5.bek.)

6. foglalkozás: Magyarország geotermikus energiavagyona (tk.35.o)
–    Milyen geológiai egységekben történik a kezdeti készlet megállapítása (Rezessy 2003) geotermikus provincia
–    Milyen adatok szükségesek a kutatáshoz?

7. foglalkozás: Több szempontú dinamikus készletbecslés
–    A geotermikus energia készleteink becsléséhez több dimenziós modelleket készítenek. A hőmérsékleten kívül milyen adottságokat vesznek figyelembe? (tk. 44.o.)
–    El kell végeznünk egy dinamikus készletbecslést. Milyen munkafázisokban történik ez a folyamat? Milyen adatokra van szükségünk előzetesen a készletbecsléshez?
–    Vizsgáljátok meg a tk. 4.11. ábráját! Mit jelenít meg ez a három dimenziós földtani modell? (Szerkezeti egységeket és a fő képződményhatárokat megjelenítő földtani modell)
–    Milyen előnyei vannak a dinamikus készletbecslésnek? (tk.47.o.)

 
8. foglalkozás: Geotermikus készletek fenntartható hasznosítása (tk.48.o.)
–    Mit jelent a megújuló energia fogalma?
–    Geotermikus energiát nyerünk a kontinentális földkéreg legfelső egy km-es rétegéből. 400 EJ-lal számolva 100 év múlva lesz-e még kinyerhető energia?
–    Mit jelent a fenntartható termelés fogalma?
–    Mi történik a földi hő-árammal, ha nem használjuk fel?
–    Olvassátok le a tk.4.14. ábrájáról, hogy mi a „hőnyelő” szerepe?

 9. foglalkozás: Fenntartható termelés
–    Ma azt vizsgáljuk meg, hogy a megújulás és a termelés mértéke milyen kapcsolatban áll egymással. Nagy entalpiájú, kétfázisú tározóból termelünk energiát. Becsüljétek meg, hogy ötven év kitermelés után kb. mennyi idő szükséges a regenerációhoz? (segít a tk.48-50.o.)
–    Forró vizes rendszerű, két utas kútból termelünk energiát. A tározó kimerülése után kb. hány év szükséges a regenerációhoz?
–    Konduktív hő-utánpótlású rendszerű tározót harminc évig használtunk. Kimerülése után mennyi idő szükséges a regenerációhoz?

10. foglalkozás: Geotermikus energiaforrások hasznosítása I. (tk.52.o.)
–    Tanulmányozzátok át a tk.5.1.ábráját! A geotermikus energia hasznosításának milyen lehetőségei vannak a különböző hőmérsékleti tartományokban?
–    Elektromos energiát szeretnénk nyerni. Milyen hőmérsékletű készletek hasznosítása célszerű?
–    Hol épült az első magyar geotermikus erőmű? Milyen elven működik és mekkora teljesítményű?

11. foglalkozás: Geotermikus energiaforrások hasznosítása II.
–    Egy település önkormányzatának alkalmazott mérnökei vagyunk. A helyi iskolát geotermikus energiával szeretnénk fűteni. Tervezzük meg a rendszert!
–    Hány fokos legyen a fűtővíz hőmérséklete?
–    Ügyeljünk a rendszerbe vezetett víz minőségére is! Mire kell figyelnünk?
–    A fűtéssel párhuzamosan a hűtést is meg szeretnénk oldani. Gazdaságos lesz-e a hűtésrendszer, ha a felhasznált termálvíz 110°C-os?

12. foglalkozás: Geotermikus energiaforrások hasznosítása III.
–    Mezőgazdasági célra szeretnénk hasznosítani a településünk határában fellelhető termálvizet. Milyen lehetőségeink vannak? (Segít a tk. 55. oldala)
–    Milyen célokra lehet hasznosítani a geotermikus energia felhasználása során keletkezett hőfelesleget? (tk.59.o)
–    A tk. 5.5. ábrája (A kaszkád rendszerű hasznosítás sematikus folyamatábrája) mintájára készítsetek ábrát az általatok összegyűjtött lehetőségekről!

 
13. foglalkozás: A geotermikus energiahasznosítás környezeti következményei
–    Tanulmányozzátok át a tankönyv 60. oldalát! Mely technológiát tekintjük környezeti szempontból optimálisnak?
–    Milyen környezeti hatásokkal kell számolnunk geotermikus áramfejlesztés következményeként?
–    Milyen megoldásokat találhatunk a környezeti hatások enyhítésére?

14. foglalkozás: Tanulmányi kirándulás Hódmezővásárhelyre
–    A geotermikus közműrendszer megtekintése
o    A hódtói városrész termálkútjának megnézése
o    A Mátyás utcai termálkút megnézése
o    A hódmezővásárhelyi fedett sportuszoda meglátogatása
o    Az uszoda szomszédságában lévő visszasajtoló kút megtekintése
o    Fürdés az uszodában

Szakirodalom: Mádlné Dr. Szőnyi Judit A geotermikus energia. Grafon Kiadó, 2006