Megemlékezés Március 15-éről (forgatókönyv) Előzetes szervezési feladatok: kendők készítése (piros, fehér, zöld), barka vagy aranyesőág beszerzése.
Szereplők: mesélő; 4 versmondó; énekkar (20-25 fő), mely alkalmanként szöveget is mond; 2 kellékes.

Helyszín: iskolai tornaterem.
Kellékek, eszközök: szétnyitható paraván, nagyméretű gyertya, nagyméretű kokárda, fekete drapéria, magnó, erősítő.
Színpadkép: 1. és 2. számú melléklet.

Az előadás a Himnusszal kezdődik.

Zene:
Liszt: Szimfonikus költemény
A szereplők bevonulnak és elfoglalják helyüket zenére.
Zene elhalkul, s közben vers szövegét mondják.

Versmondó:
Juhász Gyula: Március idusára (2. versszak)

Ó, akkor, egykor ifjú Jókai,
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett, zászló lobogott,
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Szépség, igazság, lassan megy előre
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe!

Zene kiúszik.

Kórus:
Petőfi Sándor: 1848

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te népek hajnalcsillaga!”

Mesélő:
A XIX. század a forradalmak százada. 1848 februárjában, Párizsban kitört a forradalom. A francia nép elűzte a gyűlölt királyt, Lajos Fülöpöt és kikiáltotta a köztársaságot. A hír egész Európában nyugtalanságot okozott. A nyugtalanság elérte Magyarországot is.

1. versmondó:
Petőfi Sándor: Kemény szél fúj (1. versszak)

Kemény szél fúj, lángra kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik
Tűzben állunk már tetőtül- talpig

Mesélő:
Bár Párizs messze van, és a franciaországi viszonyok sem azonosak a magyarral, a forradalom híre március elsejére Pozsonyba érkezett és felkavarta a rendet.

Kórus:
Utassy J.: Zúg Március

…Zúg Március, záporos fény ver
Suhog a zászlós tűz a vérben…

Mesélő:
Pozsonyban ekkor a rendi országgyűlés ülésezett. Itt fogalmazta meg Kossuth a magyarok fő követeléseit.

Kórus:
Halkan dúdolja Kossuth Lajos azt üzente című dal első sorait. Szöveggel a második versszakot énekli:
Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára,
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!

Mesélő:
Petőfi Sándor: Napló
„Az országgyűlés igen szépeket beszélt, de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd és nem tett. E gyűlésben indítványoztatott, hogy a 12 pont petícióképpen benyújtsák a királynak, mégpedig rögtön…”.

Kórus:
Egy-egy pontot olvasnak be a 12 pontból.

Mesélő:
Mikszáth Kálmán: A nagy nap
Jókai a pesti ifjúsághoz röviden így szólt: „Testvéreim, a pillanat, amelyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladnunk és boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat!…

2. versmondó:
Most jön be a színpadra és elszavalja Petőfi Sándor: Nemzeti dal című költeményét.

Mesélő:
A tömeg és a lelkesedés egyre nőtt. Elhatározták, hogy kinyomtatják a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Petőfi így írt erről:

Kórusból egy hang:
„…Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam, egyetlen ijedt arcot sem láttam… minden ajkon kiáltás:

A kórusból bekiabálások:
Petőfi Sándor: Napló
Fegyvert! Fegyvert!
Budára, Budára…a helytartótanácshoz!
Nyittassuk meg Táncsics börtönét…!”

3. versmondó:
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című költeményét szavalja el végig.

Mesélő:
Petőfi Sándor: Napló
„Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtórul a bilincs… vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága?”

4. versmondó:
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet (részlet)
„Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
S ezt elharsogják kelettől nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:…”

Mesélő:
A pesti forradalom híre futótűzként terjedt a vidéki városokra.

Kórus:
Kossuth verbunkja című dalt éneklik végig.
Huszár gyerek…

Mesélő:
Bécs engedményekre kényszerült. Április 7-én kinevezte a Batthyány-kormányt. A pesti országgyűlés megnyílt 1848. július elején.

1. versmondó:
Petőfi Sándor: Napló
„Üdvez légy születésed napján magyar szabadság! Először is én üdvezellek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!

Zene beúszik:
Liszt: Szimfónikus költemény
Ez idő alatt térrendezés, mozgás: A paravánt a két kellékes, – akik eddig huszárruhában a paraván mellett álltak – becsukja. Megjelenik a fekete drapérián egy nagy kokárda. Meggyújtják a gyertyát. A szereplők jelképesen eljátsszák a fegyverletételt – az égő gyertya elé lehajtott fővel lerakják keresztbe az ágakat. Sorrend: 4., 3., 2., 1.versmondó és végül a mesélő .Ők itt maradnak.
Ezzel egy időben a kórus tagjai is lassan elindulnak és a tér közepén szoros kört alakítanak ki, majd egy hatalmas kokárdát hoznak létre úgy, hogy letérdelnek a földre, és a fejükre teszik a háromszínű kendőket.(A pirosat, fehéret és a zöldet.)
A 4. versmondó a kokárda közepébe áll, mintha egy dombon állna.

Színpadkép:2. sz. Melléklet

Zene:
Halkan szól és a 4. versmondó szaval.

4. versmondó:
Petőfi Sándor: A nemzetgyűléshez

„Mit őseink egy ezredév előtt
Tevének, azt kell tenni most tinektek:
Bármily erővel, bármily áldozattal,
Bár mind egy szálig elvesztek belé,
Hazát kell nektek is teremteni!
Egy új hazát, mely szebb a réginél…”

A zene felerősödik.

Zene:
Vörösmarty Mihály: Szózat című versének első versszakát az 1. versmondó szavalja, s közben szól a Szózat zenéje.

A műsor tervezett időtartama: kb. 25 perc
Felhasznált irodalom:
Prózai:
EZER ESZTENDŐ Millenniumi Olvasókönyv. Ugrin Aranka, Dinasztia Kiadó, 2000
EZER ESZTENDŐ Millenniumi Daloskönyv. Falvy Zoltán, Dinasztia Kiadó, 2000
Petőfi Sándor összes költeményei. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974
Martinkó András: Petőfi életútja. Kossuth Könyvkiadó, 1972
Juhász Gyula válogatott versei. Vál. Simon István, Kozmosz Könyvek, 1976
Forradalom és szabadságharc 1848-49. Márkus István, Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest, 1978
Általános iskolai olvasókönyvek
Zenei anyagok:
Liszt Ferenc: Szimfonikus költemény
A Himnusz és a Szózat (instrumentális változat)

Készült Békés Megye Közoktatási Közalapítványának támogatásával.

Készítette: Implom József Általános Iskola (Gyula)