A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjaiMinden olyan családban, ahol van általános vagy középiskolába járó gyerek, még iskolakezdés előtt érdemes bejelölni az otthoni naptárba az új tanév legfontosabb időpontjait.
Jobban tervezhető a család élete az elkövetkező tíz hónapban, ha tudjuk, mihez viszonyítsunk, például mikor kezdődik és fejeződik be a tanév, mikor várhatók a felmérők, vizsgák, vagy mikortól meddig tart az őszi, a téli és a tavaszi szünet.

A SZORGALMI IDŐ
•első tanítási napja: 2009. szeptember 1. (kedd),
•utolsó tanítási napja: 2010. június 15. (kedd).
•Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
-középiskolákban és a szakiskolákban: 2010. április 30.,
-az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban: 2010. május 28.,
-a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolákban:
2010. június 4.,
-szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére: 2010. január 15.

A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankét nap.
A szorgalmi idő első féléve 2010. január 15-ig tart. Az iskolák 2010. január 22-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

TANÍTÁSI SZÜNETEK
-őszi szünet: 2009. október 26-30.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

-téli szünet: 2009. december 23.- 31.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. december 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4. (hétfő).

-tavaszi szünet: 2010. április 2-6.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda).

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS
•Az Oktatási Hivatal 2010. május 26-án szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

•Szintén 2010. május 26-án kerül sor a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérésére a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán.

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2009. november 27-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

•A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak 2009. október 15-ig kell felmérniük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.
Az igazgatóknak 2009. október 31-ig – a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával – kell jelenteniük a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2009. december 11-ig kell elvégezniük.

HATÓSÁGI ÉS SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK

•2009. november 2. és 2010. április 30. között az Oktatási Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását a középfokú nevelési-oktatási intézményekben.

•2009. október 1. és 2009. november 30. között szakmai ellenőrzés keretében szakértők bevonásával végzi el az Oktatási Hivatal a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelési-oktatási intézményekben.

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK:

A 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 1. sz. mellékletének 1-2. pontjai szabályozzák a tantárgyankénti írásbeli és szóbeli vizsganapokat. Fentiek alapján az október-novemberi vizsgaidőszak kezdete október 16. (első vizsganap), a vége pedig november 27. (utolsó vizsganap).

A május-júniusi vizsgaidőszak kezdete május 3. (első vizsganap), a vége június 25. (középszintű szóbelik utolsó vizsganapja).

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok, országos mérések, hatósági és szakmai ellenőrzések időpontjairól részletesebb információ a minisztériumok honlapjain olvasható.

Forrás: OKM-TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév