Hajdan volt gyakorlati órák - IskolapéldaA technika és életvitel tantárgy feladata a tanulók környezettudatos tevékenységre való felkészítése, a technikai alapműveltség megszerzése.

A tanítási órákon a mindennapi környezetből választott probléma megoldására törekszünk, melynek során a diákok megismerhetik az őket körülvevő természeti, társadalmi és technikai környezetet. heti 1 órában nehéz megvalósítani az elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek megfelelő egyensúlyát. A gyakorlati tevékenységek során szeretnénk sikerélményhez juttatni a gyerekeket. A tapasztalati úton szerzett tudással fejleszteni gondolkodásukat, kézügyességüket és kreativitásukat.