A Magyar Tudományos Akadémia – mint a magyar tudományosságot képviselő közintézmény – célul tűzte ki, hogy felmérje a hatáskörén, intézményrendszerén kívül eső – külföldön tevékenykedő – magyar diplomás munkavállalókat, a külföldi tudományos életben, oktatói munkában résztvevőket.

Az MTA a „Nyugati Magyar Tudományosság” 2005-ben indult programja keretében folytatja le a külföldön dolgozó magyar diplomásokat megkereső, valamint helyzetüket felmérni kívánó kutatást.

A rendszerváltás utáni, magyarországi diplomások migrációját vizsgáló kérdőíves felmérésnek A diplomások elvándorlása nevet adta az Akadémia.
A névtelen adatgyűjtés célja, hogy a külföldön munkát vállaló képzett magyarok lehetőséget kapjanak a külföldi és a hazai körülmények értékelésére. Az MTA az összesített adatokat publikálja, annak reményében, hogy ezzel segíti a politikai, gazdasági és tudománypolitikai döntéshozókat.
A kutatás során csak a világhálón közölt, a nyilvánosság számára közzétett adatokkal dolgoznak a kutatók, és mivel nincs külföldi magyar diplomás munkavállalókat jegyző nyilvántartás, a mintavétel során úgynevezett hólabda elvű metódust használnak: így minden megkérdezettől további személyek e-mail címes elérhetőségét kérik el.
A hólabda típusú kutatás ugyan nem ad lehetőséget a hagyományos értelemben vett reprezentatív mintavételre, de a mintavétel során feltáruló hálózati struktúrára támaszkodva lehetőség van megbecsülni a vizsgált személyi kör hálózatának nagyságát. A hólabda kutatási módszernél továbbá nagyon fontos, hogy a kiinduló listák a lehető legheterogénebbek legyenek, ezért a kutatók az alábbi csatornákból merítik a kiinduló címeket: iwiw.hu, a külföldön dolgozó diplomásokat tartalmazó levelezőlisták, az MTA e-mail listája, valamint a Nyugati Magyar Tudományos Tanács levelezőlistája.
A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia és a Forsense Kft végzi, Dr. Csanády Márton, Személyi László és Kucsera Tamás Gergely vezetésével.

Forrás: MTA