2015-től növekedne jelentősen a pedagógusok béreElfogadta a kormány a közoktatási törvény koncepcióját, amelynek részleteit jövő héten ismertetik. A Magyar Hírlap információi szerint a tegnapi hírekkel ellentétben nem emelik a tanárok kötelező óraszámát, viszont lesz egész napos iskola, tankötelezettség 16 éves korig, 2014-től új érettségi rendszer, illetve kötelező óvoda.

Az új koncepció szerint kétlépcsős, jelentős összegű pedagógus béremelést irányoz elő a kormány, emelkedik az osztályfőnöki pótlék, és a tanárok tízévente, pályájuk során összesen három alkalommal egyéves alkotói szabadságra pályázhatnak – olvasható a Magyar Nemzetben.

 

Az egész napos iskola alsó-és felső tagozaton való bevezetése mellett 2012 szeptemberétől mindennap lesz testnevelés óra, a tankötelezettséget pedig 16 éves korig határozzák meg. A két Híd program keretében 8-15 fős felzárkózató csoportokat indítanak, illetve csoportokat szerveznek azoknak a fiataloknak, akik nyolcadik osztály után nem akarnak továbbtanulni. Itt a tanulásra motiválják őket, valamint fejlesztik a szakma elsajátításához szükséges manuális készségeket. A tanköteles fiatalokat a képzés megismétlésére is kötelezhetik.
2012-re várhatóan 2000 pedagógus álláshely felszabadul, mivel a gyereklétszám egyre kevesebb, így a pedagógus létszámcsökkentésből várhatóan kétmilliárd forint szabadítható fel. 2013-ban indul az ingyenes és tartós tankönyvellátás, amellyel körülbelül hárommilliárd forint lehet a megtakarítás.
2014-től új érettségi rendszer lép érvénybe, az eddigiekhez hasonlóan öt tárgyból kell vizsgát tenni, azonban előfeltétel lesz az 50 órás közösségi szolgálat. Ugyanettől az évtől kezdve három éves kortól kötelező lesz az óvodai nevelés, amit minden településen meg kell szervezni, ahol legalább nyolc gyermek szüleinek igénye van rá.
Szigorú feltételekhez kötik a nyelvi előkészítő évfolyamok indítását, a már folyó képzések csak akkor tarthatóak fenn, ha a tanulók kilencven százaléka komplex közép-vagy felsőfokú nyelvvizsgát tett egy nyelvből, illetve több mint hatvan százalékuk a második nyelvből is.
A pedagógus életpálya modell szerint a törvény életbe lépésével a tanárokat besorolják gyakornok, vagy pedagógus I. kategóriába a szolgálati hossztól függően, magasabb fokozatba pedig az ezt követő év január elsejétől lehet lépni. A koncepció szerint első lépésben az illetményalap az egyetemet végzett pedagógusok esetében a jelenlegi minimálbér kétszáz százaléka, főiskolát végzettek esetében 180 százaléka lenne. Így az egyetemet végzett gyakornok pedagógus 156 ezer forintos bérrel kezdene, 3-5 év gyakorlat és sikeres minősítés után azonban továbblépne a pedagógus I. fokozatba, ahol az alapilletmény már 187 200 forint volna. A pedagógus II. fokozatban 9-11 év gyakorlat után 234 ezer forintos alapfizetés lenne, amely a pályán eltöltött évek számától függően emelkedne bruttó 319 800 forintig. A pedagógus III. fokozatban 15-17 év után 312 ezer forint volna az alapilletmény, míg a kutatótanárok 343 300 forintos alapfizetéssel kezdenének, ami az évek előrehaladtával elérhetné az 413 400 forintot. A főiskolát végzett óvodapedagógusok, tanítók, tanárok gyakornoki alapfizetése 2013-tól 140 400, a pedagógus I. fokozatban 168 400, a pedagógus II. fokozatban 210 600 forint. A pedagógus III. kategóriában 280 800, amelynek maximális összege 343 980 forint lenne.
A második lépcsőben újabb emelés következne: az egyetemet végzett gyakornok 195 ezer, a pedagógus I. kategóriában lévők 234 ezer, a pedagógus II. fokozatot elérők 295 ezer, a pedagógus III.,valamint a kutatótanár minősítéssel dolgozók pedig 390 ezer, illetve 429 ezer forintot kereshetnének. Az elérhető legmagasabb bér bruttó 468 ezer forint lenne.
A gyakornoki időszak kötelező jellegű lesz, 2-4 év időtartamú, és egy minősítő vizsga után érhető el a pedagógus I. fokozat, illetve ha nem felelt meg a jelölt, akkor nem taníthatna tovább. Az alapbér mellett a gyakornok ösztöndíjat kaphatna, amely a gyakornoki bér 50 százaléka lenne. A pedagógus I. kategóriában dolgozó már lehet osztályfőnök, csoportvezető, és vizsgáztató, azonban 6-9 év munka után minősítésen kell részt vennie, amely a pedagógus II. fokozathoz vezetne. Ebben a kategóriában a pálya végéig maradhatnának a tanárok, de tovább is léphetnek hat év után, egy szakvizsgát követően, harmadik, azaz mesterpedagógusi szintre. A pedagógus II., illetve a mesterpedagógus kategóriában tanítók, akik rendszeresen tudományosan publikálnak kutatótanári fokozatba léphetnek legalább 14 éves szakmai gyakorlat után.
A pedagógusok, és az óvodai dajkák is a mindenkori nyugdíjkorhatárt megelőző ötödik évtől dogozhatnának csökkentett óraszámban, az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával lenne kevesebb a fizetésük.
A koncepció alapján az osztályfőnöki pótlékot is emelnék,amely jelenleg 7600 forint , ezután pedig osztálylétszámtól is függően 10-48 ezer forint között mozogna.
A pedagógus II. fokozattal egyéves alkotói szabadságot lehetne megpályázni, tízévente, összesen három alkalommal. Ez egyenlő lenne a fizetés nélküli szabadsággal, azonban ekkor állami ösztöndíj lehetőségével élhetnének a tanárok.
(Forrás: Magyar Hírlap, Magyar Nemzet)
(www.edupress.hu)