Nyílt utat a tehetségnek! Átfogó és egyedi tehetséggondozási koncepciót dolgozott ki a Nyugat-magyarországi Egyetem. Egészen az óvodáig nyúlna vissza a Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) tehetségprogramjának megvalósítása során. Mindez azért különleges, mert a magyarországi tehetséggondozási gyakorlat jellemzően főként a felsőoktatásra koncentrál, a nemzetközi cégek is itt szűrik és támogatják a kiemelkedő fiatalokat, akiket saját cégükbe integrálnak majd.

Az egyetemek célkitűzései között éppen a hallgatók lehetőségeinek szélesítése szerepel, hogy diploma után olyan szakmai eredményekkel rendelkezzenek, amely nekik adja meg a választás lehetőségét.

 

A tehetséges fiatalok jövőjének egyengetésére az NymE-n uniós forrásból megalakuló komplex program hatékonyságában is országosan kiemelkedő. A koncepciót egy 14 tagú un. Tehetségtanács fogja össze, amelynek egyik feladata az óvodákkal, iskolákkal való kapcsolatfelvétel is. Dr. Bodnár Gabriella, docens asszony, a projekt koordinátor elmondta, hogy az óvodák számára akkreditált képzési programokat állítottak össze, amelyek a pedagógusokat segítik a tehetséges gyermekek, tanulók azonosításában, számukra fejlesztési programok kidolgozásában.

Verebes Judit fejlesztőpedagógus szerint a magyar közoktatásban nincsen igazán kiépült gyakorlata a korai időszak tehetséggondozásának. „Szisztematikus mérés helyett a 2-4 éves korosztálynál még a szülői megfigyelés számít igazán. Lényeges lenne, hogy a pedagógusok mellett a szülőknek is legyen fogalma a normális fejlődési mutatókról. A fel nem ismert tehetség fejlesztés hiányában  el is halhat vagy később pszichológiai betegségeket, magatartászavarokat válthat ki. Fontos a gyerekek alapvető kíváncsiságának kielégítése, de nem szabad semmit erőltetni, mert ezzel árthatunk is.” –mondja a szakember.

A Nyugat-magyarországi Egyetemnek gyakorló óvodája és iskolája is van, de a koncepció nem arra irányul, hogy beavatkozzanak az óvodapedagógusok munkájába, hanem hogy igényeik szerint célirányos segítséget nyújtsanak számukra az egyetem által elérhető eszközökkel. A Tehetségpont lehetőséget és segítséget  ad a kérdések  megválaszolására és  felmerülő problémák helyes megoldásának megtalálására. – mondja Dr. Bodnár Gabriella.

Az óvodai tehetséggondozásra az elmúlt években nagy cégek is példát mutattak, ilyen a Siemens nemzetközi oktatási modellje, amely során Magyarországon is 50 iskola kapott abból a Felfedező doboz nevű utazó szertárból, amely segítségével egyszerű fizikai, biológiai és környezetvédelmi kíséreltek végezhetők a 3-5 évesek számára biztonságosan és szórakoztató módon. A közszférában kísérleti jelleggel és nagy sikerrel zajlott a Lángész nevű program tudományos óvodai ismeretterjesztésre és képességfejlesztésre, amelynek példaértékű eredményein túl további folytatása nem várható.

A Nyugat-magyarországi Egyetem szakemberei felhívják a figyelmet, hogy idősebb korban a tehetséggondozás mellett a kapcsolatépítésre is hangsúlyt kell helyezni. 2011 augusztusában második alkalommal került sor az intézmény tehetséges egyetemi hallgatóinak táborára a „Hálózatos egyetemi szolgáltatás-innováció a Nyugat-magyarországi Egyetemen” c. projekt keretében augusztus 25 és 28 között. A tábor különlegessége, hogy tehetségterületektől függetlenül vettek részt közös szórakoztató, fejlesztő és csapatépítő tevékenységekben az egyetem 10 karáról delegált legtehetségesebb hallgatók. A fiatalok a táborban nem csak új benyomásokkal gazdagodtak, hanem egymás megismerésével akár életre szóló kapcsolatokat hozhattak létre, inspirációt gyűjthettek a fiatalok.

Dr. Bodnár Gabriella az egyetemi tehetségprogrammal kapcsolatban kérdésünkre elmondta, hogy csak szigorú szűrők alapján kiválasztott hallgatók számára nyílik meg ez a lehetőség. A feltételek között szerepel természetesen az átlagon felüli tanulmányi eredmény és index átlag, tudományos tevékenység vagy valamely más területen nyújtott kimagasló teljesítmény. „A kiemelkedő hallgatók előtt számos ajtó nyílik meg, például tutori irányítással dolgozhatnak egyéni projekteken, a program támogatja részvételüket tanulmányutakon és konferenciákon, publikációs lehetőségek, plusz kreditpontok, egyéni tanrend, idegen nyelvi és szakmai kurzusok körül választhatnak. De ezen kívül még sok sarokpont van, amivel a tehetség utat törhet magának, hiszen a kimagasló tehetségek kibontakoztatása az egyetem szívügye.” A docens asszonytól megtudtuk, hogy a tehetségprogramban részt vevő diákok számára anyagi források is megnyílhatnak, ilyen például a pályázható kutatói kiegészítő ösztöndíj, pályázat útján 2-3 éves posztdoktori egyetemi ösztöndíjak elnyerése, vagy a például az un. Tehetségbónusz, amely a térítésmentes kreditmennyiségen túli kurzusok költségeinek átvállalását jelenti.