Az új szabályozás szerint a kötelező hétévenkénti pedagógus-továbbképzés nyelvvizsga-bizonyítvánnyal is teljesíthető lesz, a kormány intézkedésével a pedagógusok régóta megfogalmazott igényének tesz eleget – közölte a Köznevelésért Felelős Államtitkárság.

Fontos változás, hogy a jövőben elfogadják a nevelőtestületi együttműködési – tanulói eredményességben mérhető komplex fejlődési – projektekben megvalósuló képzések, valamint a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okiratot is.

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló rendeletmódosítás egyszerűsíti a képzési programok akkreditációs folyamatában a bírálati szempontokat.

Egyértelműen kijelöli a továbbképzési irányokat, növeli a továbbképzési programok átláthatóságát és országos szinten biztosítja tervezhetőségét, rögzíti, hogy továbbképzési alapítási engedély maximálisan 120 tanórai foglalkozásra adható.

Az intézkedés a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó döntési jogkörébe vonta a köznevelési intézmények öt évre szóló továbbképzési programjának jóváhagyását. E program felülvizsgálatára évente egy alkalommal kerülhet sor.

A korábbi rendelet módosításával teljesülnek a pedagógusok részéről a továbbképzések szakmai ellenőrzésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásai. Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy súlyos szakmai hiányosság, vagy jogszabálysértés esetén a képzés szervezőivel szemben az Oktatási Hivatal érdemi szankciókat alkalmazzon.

A köznevelésről szóló törvénynek megfelelően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az állami intézményekben létrehozza és működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét.

{module Forrás: edupress|none}