A Nyelvtudásért Egyesület az elmúlt hetek során több ízben felhívta a jogalkotó figyelmét, hogy a 2013. szeptember 1-je óta hatályos Felnőttképzési törvény oktatók ezrei és tanulók tízezrei számára teremt súlyos jogbizonytalanságot.

Az egyesület szerint a kormányrendelet elfogadása és a feltételek gyakorlati érvényesítése néhány hónapon belül a hazai nyelvoktatási ágazat működésképtelenné válását fogja eredményezni.

 

A törvényhez kapcsolódó kormányrendelet társadalmi vitára és közigazgatási egyeztetésre bocsátott tervezete ahelyett, hogy a lobbiérdekeknek való megfelelés kényszerében elhibázottra sikerült törvényszöveg visszásságait orvosolná, további, olyan képtelen kötelezettségeket ír elő az eddig jogkövetően működő nyelviskolák számára, melyek a legelemibb szakmai normáknak sem felelnek meg, ráadásul technikailag is teljesíthetetlenek – erre közleményben hívta fel a figyelmet a Nyelvtudásért Egyesület. Felhívták a figyelmet, hogy a rendelettervezet, a korábbi minisztériumi cáfolatoknak is ellentmondva, már bevezetőjében deklarálja, hogy célja az oktatási szolgáltatást nyújtók széles körének kiszorítása a felnőttképzési piacról. Miközben az egyéni vállalkozóként működő magántanárok és a kisebb, helyi igényeket rugalmasan kiszolgálni képes nyelviskolák ellehetetlenítésére törekszik, olyan engedélyezési kötelezettségeket ír elő az általa preferált nagy, tőkeerős képzési vállalkozások számára, melyek több esetben értelmezhetetlenek, jogi és technikai értelemben pedig kivitelezhetetlenek.

Az egyesület szerint a rendelettervezet ellentmondásosságát jól mutatja, hogy a nyelvoktatás minőségének javítását olyan 16 fős felnőtt csoportokkal képzeli el, amelyek esetében a nyelviskolák legfőbb feladata a résztvevők számáról szóló napi statisztikai jelentések készítése. Míg az anyanyelvi oktatók alkalmazását teljesíthetetlen feltételekhez köti, addig a szaknyelvi tanfolyamokat inkább asztalossal, ügyvéddel vagy nővérkével taníttatná a rendelkezésre álló, felkészült nyelvtanárok helyett. A jogszabályban kötelezően előírt „vagyoni biztosíték” pedig olyan súlyos anyagi terhet róna a nyelviskolákra, mely semmilyen létező problémára nem kínál megoldást, könnyű bevételt jelent azonban a biztosítók és bankok számára, melynek árát természetesen a nyelvtanulókkal fizettetik majd meg a rendeletileg ritkított piacon életben maradó képző cégek – írják.

Mivel a közzétett tervezet a szakértők és szakmai szervezetek széles köre által megfogalmazott kifogásokat figyelmen kívül hagyja, alapvető szakmai normáknak mond ellent, és már rövid távon a felnőtt-nyelvoktás teljes ellehetetlenüléséhez vezetne, a Nyelvtudásért Egyesület felszólítja a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy az előterjesztés nyelvoktatásra vonatkozó bekezdéseit törölje a tervezetből.

Felszólítják az érintetteket, hogy a nyelviskolák további működésének biztosításához elengedhetetlenül szükséges érdemi rendeletek előkészítését kezdjék meg olyan szakértők bevonásával, akik az adott területen tényleges szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, továbbá bírják a felnőtt-nyelvoktató szakma szereplőinek bizalmát.

A Nyelvtudásért Egyesület felhívja továbbá a jogalkotó figyelmét, hogy a Felnőttképzési törvény jelenlegi formájában sérti az Alaptörvényt azzal, hogy az eddig jogkövetően, egyéni vállalkozóként nyelvet oktató több ezer nyelvtanár és akkreditáció nélkül működő kisebb nyelviskola számára semmilyen átmeneti rendelkezést nem alkotott. A törvény rájuk nézve szeptember óta kötelező engedélyezési eljárást ír elő, melynek teljesítéséhez azonban a jogalkotó csupán a felkészülési időt és az engedélyezési eljárások intézményi feltételeit mulasztotta el biztosítani. Mivel a törvény hatályát annak elfogadott szövege és (az NGM korábbi közleményével szemben) nem pedig a jogalkalmazó szándéka határozza meg, ezért a Nyelvtudásért Egyesület felszólítja a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy haladéktalanul kezdeményezze a törvény módosítását, és ezzel szüntesse meg a több ezer nyelvtanár számára súlyos jogbizonytalanságot okozó, alaptörvény-ellenes jelenlegi állapotot.

{module Forrás: edupress|none}