Magyar Pszichológus Kamarát hoznak létreMagyar Pszichológus Kamara létrehozását tervezi a Köznevelésért Felelős Államtitkárság – olvasható a kormany.hu oldalon. A kamara egyebek mellett képviselné a pszichológusok érdekeit, véleményezhetné a pszichológusképzés szakmai követelményeit, illetve együttműködne nemzetközi civil szervezetekkel.

A tervezet szerint a pszichológusi tevékenységet végzők szakmai, érdek-képviseleti köztestülete lenne a létrehozandó kamara, jogi személy, országos feladat- és hatáskörrel.

Képviseli a pszichológusok érdekeit

A kamara feladat- és hatáskörét az alapszabálya szerint létrehozott országos szerveivel és területi szervezeteivel látja el. Feladatai közé tartozik a kamarai tagsággal, megfelelő végzettséggel rendelkező és a „pszichológus” szakmai címet vagy idegen nyelven történő megjelölését jogosultan használó pszichológusok szakmai irányítása, ellenőrzése. Ugyancsak ellátja a tagjai érdekképviseletével, továbbá a pszichológusok közhiteles nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos közfeladatokat, és tagsági igazolványt állít ki.

Véleményezheti a pszichológusképzés szakmai követelményeit

A létrehozandó kamara szakmai véleménynyilvánító feladatai kiterjednek a pszichológusképzés, szakképzés és továbbképzés rendszerére. Véleményezheti a pszichológusképzés, -szakképzés és -továbbképzés rendszerét, a pszichológiai alap- és mesterképzések, szakirányú továbbképzések, felsőoktatási szakképzések, továbbá szakképzések, módszerspecifikus képzések, továbbképzések szakmai követelményeit, a képzésekben megszerzett tudás alkalmazhatóságát a pszichológiai tevékenység gyakorlásában.

Javaslatot tehet továbbá az adott képzésre jogosult intézménynek a képzési követelmények, szakmai vizsgakövetelmények módosításával, kiegészítésével, fejlesztésével kapcsolatban. A nem egészségügyi területen működő pszichológusok kötelező továbbképzési rendszerének kidolgozására is javaslatokat tehet.

A kamara jogosult a tagjait érintő jogalkotási folyamatban szakmai véleményét előterjeszteni, továbbá jogszabály módosítását, megalkotását kezdeményezni a téma szerint illetékes minisztériumnál, és a tevékenységi körét érintő jogszabályokat véleményezni.

Együttműködik nemzetközi civil szervezetekkel

A tervezet kitér arra is, hogy a kamara közfeladatait más szervezetekkel és hatóságokkal együttműködve látja el. Együttműködik a pszichológia területén tevékenykedő hazai és nemzetközi civil szervezetekkel, tudományos egyesületekkel, és szakmai konzultációt tart a pszichológiai képzést folytató oktatási intézmények vezetőivel és a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének képviselőivel.

A kamara működése felett az oktatásért felelős miniszter gyakorol törvényességi felügyeletet.

{module Forrás: edupress|none}