A mozgásfejlesztés szerepe a logopédiában

„Kisfiam, Marci, 4 éves. Akadályozott beszédfejlődést állapítottak meg nála. Azt mondták, ez súlyos beszédzavarnak számít. Elküldtek minket – a logopédiai kezelésen kívül – speciális, mozgásfejlesztő terápiára is. Szeretném tudni, hogy ez miért fontos, miben fog segíteni? Ettől valóban várható javulás a beszédben!”

 

Kedves Anyuka! A mozgásfejlesztés szerepe a beszédjavító munkában mindig fontos volt. A modern logopédiai szemléletben pedig különösen hangsúlyossá vált. Igyekszem felsorolni azokat a tényezőket, melyek a mozgásfejlesztés fontosságát támasztják alá.

A megfelelő mozgásfejlettség a tanulás alapfeltétele, mely az egészen korai gyermekkortól kezdve a teljes organikus fejlődést befolyásolja. A mozgásfejlesztés azért fontos a beszédhibás csemeték számára, mert gyakori náluk a mozgásos ügyetlenség. Elsősorban az egyensúly, a koordinációs készség, a finommozgások éretlensége tapasztalható. A csöppségek mozgása koordinálatlan, mozgásszervezési gondjaik vannak. Nem képesek mozgásképet, mozgássorozatot utánozni. A rossz egyensúlyérzék miatt bizonytalan testséma, és rossz térbeli tájékozódás alakulhat ki. A csemetéket gyenge praktikus kivitelezés, sokszor nem megfelelő eszközhasználat is jellemzi.

A mozgásfejlesztés ugyanakkor csemetéje életkori sajátosságai miatt is kiemelkedően fontos. A kutatások szerint a 4-5 éves gyermekek mozgásügyessége – ebben az életkorban – annyit növekszik, mint a következő 9 évben összesen. Feltétlenül ki kell használni ezt a rendkívül érzékeny periódust gyermeke mozgásfejlesztésére!

Tapasztalataink szerint, a súlyos beszédzavarok esetén nem elegendőek a hagyományos logopédiai módszerek. A beszéd területén megmutatkozó súlyos tünet sokszor sokkal mélyebb gyökerekre vezethető vissza, és az éretlenség a beszédtüneteken kívül a nagy- és finommozgások, a figyelem, az érzelmi élet, a szociális terület és a gondolkodási folyamatok területén is jelentkezik.

A kicsik gondját gyakran nehezíti a háttérben meghúzódó ún. integrációs zavar. A gyermek számára ezért okoz gondot a külvilágból érkező ingerek észlelése, megkülönböztetése, értelmezése, az ingerek összekapcsolása. Mindez elsődlegesen a mozgásos funkciók területén okoz panaszokat-ilyen a beszéd is-, de később tanulási zavarhoz vezethet.

Akadályozott beszédfejlődésű gyermekeknél gyakran tapasztalható, hogy bizonyos beszédhangokat önállóan helyesen ejt, de a folyamatos beszédbe nem képes a megfelelő helyre beilleszteni a hangot. Ennek oka, az ingerek egymásutániságának pontatlan észlelése. Nem érzékeli helyesen a hangok sorrendjét egy adott szóban, így téves szóalakok jelennek meg, annyiszor változhat a szóalak, ahányszor ismételtetjük: karalábé, kabarálé, kabaláré stb. A nagymozgások területén mindez a mozgássorozatok hibás utánzásában, máshol ritmikus sorok, időbeli sorozatok hibás folytatásában jelenik meg.

A modern logopédiai szemlélet újszerűen értelmezi a különböző beszédzavarokat: csak az alacsonyabb szintű idegrendszeri struktúrák tökéletes működésére épülhetnek a bonyolultabb idegrendszeri működést igénylő képességek. A nagymozgások mindig durvább idegrendszeri koordinációt igényelnek, ezek a finomabb mozgásos (pl. beszédmozgásos) szabályozás előfeltételei.

A beszédfejlesztés és a mozgásos cselekvések között tehát összefüggés van: a mozgásos cselekvések során szerzett tapasztalatok segítik a megnevezést, a fogalmi gondolkodást. A mozgásgyakorlatok átmenetet képeznek a finomabb mozgások felé: a csöppségek az igen nehéz, differenciált mozgáselemeket tartalmazó artikulációs mozgásokat a könnyebb, kevésbé differenciált nagymozgásokon keresztül sajátítják el.

A mozgás, a mozgásos játékok ugyanakkor kiválóak a szociális kapcsolatok kialakításához. A mozgásos feladatok oldják a szorongást, fejlesztik a feladattudatot. A csoportosan végzett mozgásgyakorlatok pedig fejlesztik az alkalmazkodó-képességet, segítik a társas kapcsolatok kiépülését.

A modern mozgásfejlesztő terápiák segítségével a csemete a saját mozgásos tapasztalatain keresztül jut észlelési élményekhez és az előre tervezett ingerek előhívják a megfelelő mozgásos választ.

A terápia hatására javul az ingerfelvétel, az ingerek összekapcsolása és a megfelelő válaszadás. A foglalkozások javítják az egyensúlyérzéket, a ritmusérzéket, a koordinációt, a mozgásutánzást, a feladat- és szabálytudatot, a figyelmet, a reakciókészséget , az erőnlétet.

Kedves Anyuka! Remélem, sikerült meggyőznöm a mozgásfejlesztés fontosságáról! Kérem, járjanak rendszeresen a logopédushoz és a mozgásfejlesztésre! Ha otthonra is kapnak feladatokat, mindig végezzék el közösen! A beszédhibát iskoláskor előtt meg kell szüntetni, és ez komoly, közös munka! Az eredmény nem fog elmaradni!

 

Kiss Andrea

Forrás: Baba Patika X. évfolyam 7. szám