Segítség a pedagógusoknak – A diszlexiát az írás-olvasás elsajátítása mögött rejlő folyamatok megértésének keretein belül kell felmérni. A jelenlegi kutatások szerint a fonológiai elkülönítési és összekapcsolási készségeket, a vizuális rendszer hibáit, az auditív feldolgozási hibákat, a szótalálás valamint a feldolgozás sebességét egyaránt meg kell vizsgálni.

Alább található néhány az International Dyslexia Testen alapuló  felmérési anyag, mely jó kiindulópontnak tekinthető, bár messze nem kimerítő. Ezek az értékelő tesztek bármely nyelven használhatóak. Kétnyelvű környezetben is megfelelőek, ebben az esetben a felmérést az oktatás nyelvén végezzük el, amennyiben az instrukciók érthetőek. További hasznos információt lehet szerezni az otthon beszélt nyelven végzett felmérésekkel.

A felmérések

 • Alapfokú ismeretek – az ábécé és a számok ismerete
 • Helyesírás – értelmes és értelmetlen szavak leírása
 • Olvasás – értelmes és értelmetlen szavak elolvasása
 • Fonológiai vizsgálat – alliteráció és rím
 • Fonológiai rövid távú memória – értelmes és értelmetlen szó ismétlése
 • Szókincs vizsgálata – gyors megnevezés
 • Auditív diszkrimináció
 • Auditív rövid távú memória – számismétlés és ritmus
 • Vizuális rendszer – vizuális szekvenciális memória, érzékelés, diszkrimináció
 • Sorozatok – a hét napjai és számolás
 • Érzékelés/finom mozgás – forma másolása
 • Matematika
 • Vizuális IQ – Raven mátrixok
 • Nagy mozgás
 • Egyéb tényezők – pl. kérdőív a személy életeseményeiről