Az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) szakmai, módszertani továbbképzést szervezett a kompetencia alapú mester tanárképzés elmélyítése céljából.

A felsőoktatás rendszer szintű változásához kapcsolódó rövid ciklusú képzések HEFOP 3.3.3 projekt keretében történik meg a kompetencia alapú tanárképzésre való felkészülés eddigi tapasztalatainak feldolgozása, tapasztalatcsere, a módszerek gyakorlatorientált továbbfejlesztése. Felmerült, hogy a főiskola oktatóknak és az iskolai pedagógusoknak a módszertan, a pedagógia és pszichológia területén eltérő tapasztalatai adódtak a kompetencia alapú oktatás gyakorlatba ültetése során.
A „jó gyakorlatokra” és az orvoslásra váró problémák megoldására helyezte a hangsúlyt az Eszterházy Károly Főiskolán rendezett továbbképzés, amely lehetőséget nyújtott az attitűdformálásra, szemléletváltás megalapozására, a módszertani megújulásra, valamint az életkori sajátosságokra érzékeny kompetencia alapú oktatásra.
Az intézmény főállású módszertanos oktatói, a pedagógia, pszichológia, szociálpedagógia, andragógia, médiainformatikai egységek oktatói vettek részt a szakmai képzésen, melyen a témával kapcsolatban előadások hangzottak el az alábbi területeket érintve: Az intézményi és kari stratégia a mestertanárképzésben; A Regionális Pedagógiai Kutató Központ feladata – Pedagógus kutatás terve; Mentorképzés, mint az új (?) tanárképzés egyik kulcs eleme; Videó-tréning; Segítő eszköz a tanári munka elemzésére; E-portfólió a mestertanárképzésben; Az EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szakembereinek együttműködése a közös képzésekben.
(www.edupress.hu)