A felvi.hu oldalon megjelentek a felsőoktatásban elkülönített államilag támogatott keretszámok tudományterületenként.

2009-ben továbbra is 56 ezer hallgató tanulhat állami finanszírozásban, a különböző területre elkülönített helyek száma azonban változik a jövő tanévben. 

Változatlan marad az államilag támogatott helyek száma a jövő évtől, a különböző tudományterületek számára elkülönített arányok azonban változnak.
Mesterképzésekre 21700 helyet különítettek el, a tavalyi 3500 hellyel szemben, 2009 szeptemberétől várható ugyanis, hogy a bolognai rendszerben tanuló hallgatók jelentős számban folytatják tanulmányaikat a második ciklusban.
A hitéleti képzések más megítélés alá esnek minden képzési szinten, itt a hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyező számú hallgató vehető fel.
A doktori képzésre ezer helyet különített el az oktatási tárca, amelyeken belül a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére 320 főben maximalizálták a felvehető hallgatók számát, míg az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a művészetek tudományterületekre legalább 680 főt fogadnak majd a jövő tanévben.
Az egyes tudományterületeken rendelkezésre álló államilag támogatott helyek számáról itt olvasható a táblázat.
(www.edupress.hu)