A nemzetközi vöröskereszt napját annak emlékére tartják, hogy 1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója.Május 8-a, a világnap alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik e nagy múltú, fontos és tiszteletre méltó szervezetek tagjai, önkéntesei, áll számos méltató szövegben.

„A szolidaritás nem csak egy szlogen”

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold az a szervezet, amely tevékenységével azt bizonyítja, hogy „ember és ember össze tud fogni azért, hogy egy olyan világ jöjjön létre, ahol a szolidaritás nem egy szlogen, egy szó, vagy valamifajta hatalmi érdekekben használt fogalom, hanem a megfogható, kitapintható valóság, mondták a szervezetek vezető tagjai.

 

A Sebesült Katonáknak Nyújtandó Segély

A Nemzetközi Vöröskereszt 1949-ben nyilvánította május 8-át világnappá, amely dátum az alapító, Henri Dunant születésnapja.

Henri Dunant svájci állampolgár kezdeményezésére az 1859. évi solferinói csata után alakult meg a Sebesült Katonáknak Nyújtandó Segély Nemzetközi Bizottsága, amely 1880-ban felvette a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága nevet.

A Vöröskereszt Társaság Ligája 1983-ban megváltoztatta nevét Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaság Ligájára. Jelenlegi nevét, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaság nevet 1991-ben vette fel.

A Vöröskereszt megalapítása

Az emberiség történetét végigkísérő háborúk kapcsán már évszázadokkal ezelőtt felvetődött a harctéren megsebesült katonák ápolásának és gyógyításának, valamint az elesett tisztek eltemetésének intézményes rendezése. A XVI. Századtól kezdve egyre több jele volt e társadalmi szükséglet felismerésének. A háborúk áldozatainak megkülönböztetés nélküli, intézményes nemzetközi védelme a XIX. század második felében vált megvalósítható programmá.

1828. május 8-án született Henri Dunant svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ez ébresztette benne azt a gondolatot, hogy létrehozzon egy nemzetközi segélyszervezetet. 1863. október 26-án Henry Dunant részvételével nemzetközi bizottság határozott a Vöröskereszt megalapításáról, melynek feladata volt a háborús sebesültek, rokkantak ellátása, ápolását tűzték. 1864-ben már Dániában, Franciaországban, Spanyolországban, Poroszországban és Belgiumban is megalakultak az első szervezetek. Az 1870/71-es francia-porosz háború idején bebizonyosodott, hogy valóban nagy szükség van egy ilyen szervezet segítségnyújtására.

1901-ben Henri Dunan megkapta a Béke Nobel-díjat a Vöröskereszt megalapításáért.

 

Az alapelvek

*Emberiesség

*Pártatlanság

*Semlegesség

*Függetlenség

*Önkéntesség

*Egység

*Egyetemesség.

 

Feladatai

*Természeti vagy más katasztrófahelyzetben segélycsapatokat működtet, segíti a menekülteket.

*Közreműködik eltűnt személyek felkutatásában, segíti hazatérésüket.

*Egészségneveléssel, házigondozó-szolgálat kialakításával, elsősegélynyújtás-oktatással hozzájárul az élet- és egészségvédelemhez.

*Háború esetén szerepet vállal a rászorulók mentésében, nyilvántartásában.

*Véradásszervezés