Felelős Szülők Iskolája 2012/13 őszi-téli bérletes előadásai: Hogyan neveljünk BOLDOG gyerekeket?  A Felelős Szülők Iskolája immár harmadik évadban sem tántorít az alap kérdésétől, ezúttal azonban a vallások felől közelítünk. Erkölcs, értékek, emberség.

Emberré válni, annak maradni és kisembereket nevelni. Az új előadássorozatunk bérlete 4 előadást foglal magába, ahol  szerzetesektől, tanítóktól, vagy épp a rabbi lányától kapunk útravaló saját hitük, meggyőzdésük és elgondolásuk szerint. A gyermeknevelésről beszélgetünk piarista, buddhista, krisnás és zsidó szemmel. Fókuszban a család, a hagyományok, elvárások, döntések és helyes útmutatás áll. Az előadásokat kötetlen, nyilvános beszélgetés, eszmecsere követi.

 

Utunk a boldogsághoz

“Földi életünk első idejében még teljesen ki vagyunk szolgáltatva a környezetünknek. Aztán, ahogy önállósodunk, egyre inkább saját kezünkbe kerül a sorsunk: döntéseinkkel magunk szabjuk meg életünk irányát, alakítjuk jövőnket. A nevelés célja: felismertetni az ebben rejlő lehetőségeket és veszélyeket. Ne a külső hatások vagy éppen saját ösztöneink sodorjanak magukkal felnőtt korunkban is. Hanem tudatos önismerettel és önneveléssel formáljuk magunkat szabad döntésekre képes, érett személyiséggé, aki felelősséget vállal önmagáért és másokért is, boldog és szabad emberként. – A piarista nevelés erre a tudatos életre igyekszik elsegíteni a gyerekeket, oktatva és nevelve őket, ahogy a rend alapítója, Kalazanci Szent József tette az értelem és a hit szintézisében. A tudományok mellett rányitotta szemüket a földi élet horizontján túli világra: arra, hogy Isten személyes szeretete kíséri őket életük útján, és emeli őket magához halálukban. “- vallja Lukács László, piarista szerzetes, aki elsőként kap szót az előadás sorozatban, november 10-én, délután az IBS-ben.

Lukács László irodalomból és teológiából doktorált, 21 éven át volt tanár és diákotthoni nevelő, majd igazgató a rend kecskeméti gimnáziumában. 1984 óta a Vigilia című folyóirat főszerkesztője, főiskolai tanár, teológiai professzor, a kilencvenes évek közepétől a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapító rektora, jelenleg professor emeritusa. A főiskolán megalapította a Családpedagógiai Intézetet, amely kidolgozta és megvalósította a Családi Életre Nevelés programját.

BÉRLETES ELŐADÁSOK RÉSZLETESEN:

November 10. 17.00

Gyereknevelés Piarista szemmel – Utunk a boldogsághoz

Előadó: Lukács László, piarista szerzetes, Vigilia c. lap főszerkesztője, Családi Életre Nevelés program megvalósítója

 

December 8. 17.00 Gyereknevelés Krisnás szemmel

Előadó: Hosszú Zoltán

 

Január 13. 17.00 Gyereknevelés Zsidó szemmel – Mit gondol a rabbi lánya?

Előadó: Kardos Ági, Lauder iskola tanára

 

Január 19. 17.00 Gyereknevelés Buddhista szemmel-

Előadó: Tarr Bence László, buddhista filozófus

 

a bérlet ára: 4000 Ft,  jegyek előadásonként is foglalhatóak, így 1500ft/előadás, minden bérlet vásárló 2 főre szóló ingyenes meghívást kap az Értsünk szót c szülői kommunikációs tréning bemutatkozó programjára. (info@felelosszulokiskolaja.hu -n kell a jegyeket igényelni)

 

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK:

 

November 17. 17h Kozmikus lélektan

Izsó N Sofia ,szakpszichológus

 

Információ:

tel: 3912525, 06/203507356, 06/205838852

aborbath@ibs-b.hu,

www.jegymester.hu