A volt NDK területén élő iskolások jobbak matematikában és a természettudományos tantárgyakban, mint a Németország nyugati tartományaiban tanuló diákok – mutatta ki egy október 11-én Berlinben ismertetett, a Humboldt Egyetem szakértői által készített felmérés.

A vizsgálatban 1300 iskola összesen 44 ezer diákja vett részt.

 

A kilencedikes diákok tantárgyi ismereteit vizsgáló felmérésben matematikában, biológiában, fizikában és kémiában is a keleti tartományok végeztek az élen. A legjobbak a szászországi diákok, a második helyen a türingiai iskolások állnak. A 16 tartomány közül nyugatról csak Bajorország és Rajna-Pfalz került az élbolyba a berlini Humboldt Egyetem oktatási szakértőinek felmérésében.

A jelenségnek történelmi okai lehetnek. Az egykori NDK közoktatási rendszerében a humán tárgyaknál fontosabbak voltak a természettudományos tantárgyak és a matematika, és magas színvonalú volt a szaktanárok képzése. Ez a hatás valószínűleg a rendszerváltás után több mint két évtizeddel is érvényesül – mondta Hans Anand Pant, a Humboldt Egyetem oktatásminőség-fejlesztési intézetének igazgatója. Az is fontos, hogy a keleti tartományokban az alaptantervben jellemzően nagyobb a szerepe a reáltárgyaknak – tette hozzá.

A tartományok közötti eltéréseket általában véve az is magyarázza, hogy a kultúrpolitika és az oktatáspolitika döntően a tartományi kormányok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor egy sor jelenség országos érvényű. Abban például nincs különbség a tartományok között, hogy a diákok előmenetelét erősen meghatározza a közeg, amelyből származnak. A Humboldt Egyetem felmérése szerint a diplomás családból származó diákok országszerte valamennyi vizsgált tantárgyban nagyobb tudással rendelkeznek és jobban tudják használni ismereteiket, mint a munkáscsaládból származó társaik.

A vizsgálatban 1300 iskola összesen 44 ezer diákja vett részt.

Több oktatási szakember úgy véli, hogy a tartományokat összehasonlító vizsgálatokból nemigen lehet hasznos ismereteket kinyerni. Az ilyen felmérésekben nem vesznek figyelembe egy sor fontos tényezőt, például azt, hogy tartományonként eltérő a bevándorlók aránya, vagy a városi és vidéki régiók megoszlása. Ezért szerintük érdemesebb lenne inkább hasonló helyzetű régiók vagy települések – például nagyvárosok – iskoláit összehasonlítani.

{module Forrás: edupress|none}