Kik léphetnek magasabb fizetési kategóriába 2015-től? Milyen vizsgán kell átmenniük a többéves szakmai tapasztalattal és szakvizsgával rendelkező tanároknak? A legfontosabb tudnivalók.

A pedagógus-életpályamodell szeptember 1-jei bevezetésével minden tanár – a gyakornoki után – a pedagógus I. kategóriába került, így a többéves szakmai tapasztalattal és pedagógus-szakvizsgával rendelkezők átmenetileg elvesztették bérelőnyüket.

 

A magasabb fizetési kategóriába lépéshez a tanároknak portfóliót kell készíteniük – ennek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, tíz tanóra „kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott” óratervét, a „szakmai életút értékelését, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait, a pedagógust foglalkoztató intézmény környezetének bemutatását, a pedagógus szakmai és egyéb tevékenységének bemutatását és dokumentumait”.

 

Minősítő bizottság értékeli a portfóliót, az intézmény önértékelésének tanárokra vonatkozó részeit, a szakfelügyelet, illetve a bizottság által látogatott órák tapasztalatait és értékelését. A pedagógusnak a bizottság előtt meg is kell védenie a portfóliót, és válaszolnia az azzal kapcsolatos kérdésekre.

Kiket sorolnák át először

A pedagógus II. fokozatba először – 2015. január 1-jei kezdettel – azokat sorolják át, akiknek legalább tizennégy év szakmai gyakorlatuk és pedagógus-szakvizsgájuk van. 2014. április 30-ig kell feltölteniük a portfóliót – a minősítési eljárásban legkésőbb 2018. december 31-ig kell részt venniük.

 

Azok, akik több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkeznek, 2014. január 1-jétől jelentkezhetnek: ők azonban csak azután léphetnek magasabb fizetési kategóriába, ha megfeleltek a minősítő vizsgán – legalább 75 százalékos eredményt kell elérni.